Korsägandet inom svensk kärnkraft

Motion 2011/12:N293 av Staffan Anger och Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhandlingar för att lösa upp korsägandet inom svensk energiproduktion ska återupptas.

Motivering

Den svenska energiproduktionen domineras av bolag som Vattenfall AB, Eon AB och Fortum AB, vilka samtliga är korsdelsägare i Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals produktionsenheter. Utifrån ett konkurrensperspektiv är detta korsägande inte att föredra. Man ser bland annat behovet av stora underhållsinsatser med den organisationsformen. Ägandet bör delas upp så att inget kärnkraftverk ägs av mer än ett energibolag.

Näringsdepartementet har tidigare försökt finna en lösning på detta korsägande men förhandlingarna har tyvärr aldrig slutförts. I april 2010 meddelade förhandlaren att det saknas förutsättningar för att nå en godtagbar lösning. Regeringen bör återuppta översynsarbetet av förtroendefrågan kring samägandet utifrån ett konkurrensperspektiv. Sveriges viktiga och nödvändiga industri har inte råd med fortsatta prishöjningar på energiproduktionen och förtjänar att handla varor och tjänster vars prissättning sker under sunda konkurrensförutsättningar.

Stockholm den 4 oktober 2011

Staffan Anger (M)

Ulf Berg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhandlingar för att lösa upp korsägandet inom svensk energiproduktion ska återupptas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.