Komplettering av lagen om nedskräpning

Motion 2022/23:1519 av Gudrun Brunegård (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera lagen om nedskräpning med möjlighet för enskilda att polisanmäla nedskräpning på platser som inte är avsedda för sophantering, med rimliga straffsatser i relation till omfattning och art av nedskräpning, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De allra flesta samhällsmedborgare tar ett stort ansvar för vår miljö. Man sorterar soporna och tar sådant som inte passar i bostadens sophanteringsfraktioner till åter­vinningsstationerna.

Dessvärre finns det trots det somliga som dumpar flyttgods, slaktavfall, byggavfall och miljöfarliga sopor i naturen eller längs vägar. Ibland finns det till och med namn på dumpade försändelser som skulle göra det möjligt att identifiera ursprunget och spåra den som gjort sig skyldig till den olagliga dumpningen.

Enligt dagens lagstiftning är det bara markägare som kan polisanmäla dumpning av sopor och avfall på platser som inte är avsedda för ändamålet.

Sedan något år har Sverige en lag mot nedskräpning, som till och med omfattar fimpar. I konsekvensens namn borde det vara möjligt för vem som helst att polisanmäla ovan beskrivna typer av omfattande nedskräpning, med kännbara straffsatser för den som gjort sig skyldig.

 

 

Gudrun Brunegård (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera lagen om nedskräpning med möjlighet för enskilda att polisanmäla nedskräpning på platser som inte är avsedda för sophantering, med rimliga straffsatser i relation till omfattning och art av nedskräpning, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.