Till innehåll på sidan

Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten – Moderaternas budgetmotion för 2021

Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:3422

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten – Moderaternas budgetmotion för 2021

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Ovanligt stor osäkerhet

2.2 Utsikterna för svensk ekonomi

3 Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Inriktning för budgetpolitiken

3.2 Reforminriktningen

3.2.1 Krisbuffert

3.2.2 Knäck arbetslösheten

3.2.3 Bekämpa kriminaliteten

3.2.4 Prioriterade reformer i Moderaternas budgetmotion

4 Moderaternas plan för att knäcka arbetslösheten

4.1 Konjunkturåtgärder

4.1.1 Förstärk kommuner och regioner och inför skattehöjarstopp

4.1.2 Arbetsmarknadspolitik

4.2 Strukturella

Yrkanden (5)

 • 3.
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2022 och 2023 enligt förslaget i bilaga B som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2022 och 2023 enligt förslaget i bilaga D i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2021 enligt förslaget i bilaga C i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden och övriga utgifter för 2021 enligt förslaget i bilaga A i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.