Till innehåll på sidan

Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel

Motion 2015/16:1003 av Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att effektivisera Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Kemikalieinspektionen är långa handläggningstider av bekämpningsmedel ett problem man dragits med i över tio år. Myndigheten har också kritiserats av Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och JO under årens lopp för att bland annat ha ofullständiga rutiner. Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern vid ett flertal tillfällen för den långa handläggningstiden när det gäller nya bekämpningsmedel.

 

Först 2019 räknar Kemikalieinspektionen med att vara ifatt. Förutom att det försvårar för lantbrukare och andra som odlar kommersiellt innebär förseningarna också att marknaden inte får tillgång till nya bekämpningsmedel som ofta är både effektivare och bättre för både miljö och människor.

 

I Sverige finns många jordbrukare men även till exempel blomsterodlare som är beroende av att få tillgång till de senaste, bästa och mest effektiva bekämpningsmedlen för att kunna stå sig i konkurrens med exempelvis tulpanodlare i Nederländerna.

 

 

 

Enligt den nya EU-lagen som trädde i kraft fullt ut 2011 godkänns nya kemikalier av ländernas tillsynsmyndigheter tillsammans medan de enskilda produkterna ska godkännas i varje land för sig. Kemikalieinspektionen har maximalt ett och ett halvt år på sig att godkänna produkterna, en tidsrymd som myndigheten har visat sig ha svårt att klara av i flera fall.

 

Då får istället LRF gå in och begära dispens för produkten. Ibland får man dispens, ibland inte, något som skapar oro hos odlarna. För en del odlare innebär det att de får kasta plantor som angripits av till exempel svampar på grund av att de inte fått dispens för ett bekämpningsmedel som är godkänt i andra länder. Detta blir ohållbart i längden. Därför bör det ske en översyn och effektivisering av Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel.

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att effektivisera Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.