It-säkerhet

Motion 2021/22:1394 av Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till att offentlig verksamhets serverbehov byggs upp inom Sveriges gränser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Man häpnar ibland över hur dålig it-säkerhet vi har. Allt från avlyssning av fysiska kablar till läckor och intrång i våra system. Det gäller allt från Transportstyrelsen, Folkhälsomyndighetens register, regionernas system osv. Listan kan göras uppseende­väckande lång.

Detta bör göras genom att centralt dels ta kommando över det fysiska nätet och dels kontrollera och samordna vilka system som är säkerhetsklassade och hur de ska behand­las. Denna uppdelning är mycket vanlig hos våra stora företag.

Fysiska nätet: Information som går genom ledningar som passerar våra landsgränser har visat sig vara öppen för avlyssning och därmed hot mot säkerhet, integritet och hemlig information om landet, medborgare och företag/myndigheter. Det så kallade molnet är ju inget annat än serverhallar och där har ju Sverige ett lämpligt läge och kompetens, vilket också är visat i konkurrens när storföretag som Google och Facebook vill lägga sina serverhallar här. Det borde också innebära att vi själva kan bygga serverhallar för vår egen säkerhet som vi själva kontrollerar. Vi skapar också jobb vid själva bygget och jobb för att driva dem. Dessutom blir det naturligt att underhålla den kompetens som behövs för detta. Problematiken blir inte mindre framöver.

Samordna system: När en uppsjö av myndigheter och regioner ska utveckla och driva egna system är det inte konstigt att kvaliteten blir skiftande. Kostnaderna blir också astronomiska. Här borde samordningsvinster gå att göra. T.ex. regionernas olika system borde kunna samordnas till nytta för patienter, sjukvårdspersonal, säkerhet, ekonomi osv. Genom den mångfald av regioner och myndigheter som vi har borde man också kunna använda det som redan finns. Genom att samordna var system ska finnas (fysiskt och backupmässigt) kan man spara enormt på kostnader och säkerhet. Här finns mycket att utreda, men finns det fysiska molnet i Sverige kan mycket vinnas.

Ansvar: Vi har tillräckligt med myndigheter så ansvaret borde kunna förläggas till någon av de redan befintliga myndigheterna; man behöver inte skapa nya.

Jag föreslår riksdagen att ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten att sam­ordna offentliga it-system och att kommunikationen inom systemen i så hög grad som möjligt ska gå inom Sveriges gränser.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till att offentlig verksamhets serverbehov byggs upp inom Sveriges gränser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.