Införande av skilda valdagar i Sverige

Motion 2023/24:736 av Mikael Damsgaard (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-02
Granskad
2023-10-02
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslag om att införa skilda valdagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med enkammarriksdagens införande 1970 infördes också en gemensam valdag för val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. Det är en ordning som Sverige är förhållandevis ensam om. Med det kommunala självstyret har kommuner och regioner egen beskattningsrätt och ett långtgående eget ansvar för den verksamhet de bedriver. Den viktiga verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt det stora ansvar som förtroendevalda på kommunal och regional nivå bär, bör få större uppmärksamhet i samband med att väljarna går till valurnorna.

Med en gemensam valdag domineras debatten av nationella frågor och även de frågor som kommuner och regioner har ansvar för tenderar att debatteras utifrån ett nationellt perspektiv. Därtill kommer att regeringsfrågan upptar mycket syre i den nationella debatten, samtidigt som vi vet att det finns en mycket stor mångfald av lokala styren. Den som har följt en valvaka i samband med ett danskt eller norskt kommunal­val kan se vilken skillnad det innebär att istället ha skilda valdagar. Då hamnar fokus helt och fullt vad som sker på den lokala och regionala nivån. Vilka frågor som är viktiga och vilka möjliga samarbeten som kan finnas i just den aktuella kommunen eller regionen.

Ett vanligt argument bakom en gemensam valdag för alla val är att det ger ett högre valdeltagande i kommun- och regionval. Samtidigt ska det vägas mot en mer fördjupad debatt om just kommunala och regionala frågor vid skilda valdagar. Det kan alltså till viss del handla om en avvägning mellan mer välinformerade väljare och ett något lägre valdeltagande.

En annan fördel med att skilja valdagarna åt är att det ger svenska folket möjlighet att gå till valurnorna oftare för att påverka politikens inriktning. Vi vet att valkampanjer leder till ett ökat politiskt intresse och att de politiska partierna ofta får en medlems­tillströmning just under valår. Det finns därför mycket som talar för att Sverige bör införa skilda valdagar.

Regeringen bör därför överväga att återkomma till riksdagen med förslag om skilda valdagar.

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslag om att införa skilda valdagar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2023/24:KU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.