Till innehåll på sidan

Handikappade företagare och skattelagarna

Motion 2001/02:Sk378 av Karin Falkmer och Tomas Högström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort de särskilda skattereglerna för fåmansbolag.

Handikappade företagare missgynnas av skattelagarna

Ägare av onoterade bolag har rätt att erhålla viss utdelning skattefritt. Man lägger ihop insatt kapital och bolagets lönesumma (efter vissa avdrag). På det beloppet beräknas en ränta uppgående till statslåneräntan plus 5 procent. Av det som återstår är ungefär en tredjedel skattefritt medan resten beläggs med 30 procents skatt. Men en förutsättning för att bolagets lönesumma (efter avdragen) skall ingå i det belopp på vilket ränta räknas är att företagaren årligen tjänar antingen mer än tio basbelopp eller också minst 120 procent av vad den högst betalde icke-delägaren i bolaget tjänar.

Anngret Törnblom Bååth har sedan sjuttiotalet ägt och drivit LT Konsult i Västerås, som har ett tjugotal anställda och sysslar med fastighetsskötsel. För ett antal år sedan körde Anngret bil i Västerås och blev påkörd bakifrån av en buss med resultatet att hon fick en whiplash-skada. På grund av de smärtor som skadan medfört kan hon inte arbeta mer än högst halvtid. Den återstående tiden är hon sjukskriven. Med den arbetstiden kan hon inte komma upp i en sådan årslön – tio basbelopp eller 120 procent av vad den högst betalde anställde icke-delägaren tjänar – att hon har rätt att utnyttja bolagets lönesumma (efter avdragen) som bas för ränteberäkningar och skattelättnader. För Anngrets del är lönesumman (efter avdragen) ungefär 650 tkr om året. Det hade berättigat henne att ta ut ungefär 60 tkr ur företagets överskott med skattelättnad, närmare bestämt 20 tkr skattefritt och 40 tkr med 30 procents skatt. Hon hade då fått ut totalt 48 tkr efter skatt. Nu får hon i stället ta ut pengarna som lön. Det blir ungefär 30 tkr kvar när inkomstskatten är betald.

De småföretagarfientliga skattereglerna missgynnar på ett orättvist sätt denna företagare. De krångliga lättnadsreglerna gör att hon förlorar tusentals kronor bara på grund av sitt handikapp.

Syftet med lättnadsreglerna kan inte vara att diskriminera mot handi­kap­pade företagare. Men när man gör reglerna komplicerade för att täppa till alla kryphål blir effekterna oförutsägbara.

Sverige behöver fler kvinnor och män som vill och vågar starta och driva företag. För att fler skall finna detta mödan värt måste det skapas ett bättre företagarklimat i Sverige. En nödvändig åtgärd som måste genomföras är att ta bort de särskilda skattereglerna för fåmansbolag. Då behövs inte längre de krångliga lättnadsreglerna. En förutsättning för ett bra företagarklimat är att reglerna är få, enkla och begripliga.

Stockholm den 4 oktober 2001

Karin Falkmer (m)

Tomas Högström (m)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta bort de särskilda skattereglerna för fåmansbolag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.