Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:3253 av John Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet svenska vinproducenter har ökat markant under de senaste åren. Idag finns det uppskattningsvis ett hundratal producenter runt om i landet. Det är verksamheter som skapar jobb och bidrar till en positiv utveckling för svensk landsbygd, inte minst i Östergötland där många nya spännande företag vuxit fram.

Men vinproducenternas verksamhet hämmas av den svenska alkohollagstiftningen. Systembolagets monopolställning gör att vingårdar inte har rätt att sälja sitt egenprodu­cerade vin direkt till kund. Istället måste kunderna hänvisas till närmaste Systembolag om vinproducenten har lyckats få in sin produkt i Systembolagets sortiment.

Detta påverkar självfallet vinproducenterna negativt. Inte sällan inriktar sig de svenska vingårdarna på att locka till sig utländska turister, vilka ofta saknar förståelse för svensk alkoholpolitik. Förbudet mot att sälja vin på gården möts därför ofta av oförståelse och besvikelse.

Vinproducenterna tvingas därför att hitta andra sätt att sälja sin produkt direkt till kund, exempelvis genom att parallellt driva restaurangverksamhet, vilket är svårt att göra på ett lönsamt sätt på svensk landsbygd. Situationen skapar således en rad konkur­rensnackdelar för svensk vinproduktion.

Det finns dock möjligheter att underlätta för svenska vinproducenter och samtidigt värna det svenska alkoholmonopolet. Detta genom att tillåta så kallad gårdsförsäljning genom ombud.

Konkret innebär detta att småskaliga alkoholproducenter tillåts bli ombud för Systembolaget inom ramen för nuvarande ombudssystem. Samtidigt görs ett undantag som tillåter just småskaliga alkoholproducenter att lagerhålla sina egna produkter.

På så sätt diskrimineras inte andra alkoholhaltiga drycker eftersom ombuden också är skyldiga att, genom beställning, tillhandahålla övriga delar av Systembolagets sortiment. Samtidigt som de kan sälja de egna produkterna direkt till kund. Priserna och försäljningen regleras även som vanligt genom Systembolaget och är därmed lika i hela landet. Den enda praktiska skillnaden är att kunderna inte behöver åka till närmaste systembolag för att inhandla det lokala vinet.

Ett system med lokala ombud är kompatibelt med nuvarande EU-regelverk och hotar därmed inte Systembolagets ställning. Folkhälsan kommer inte heller att påverkas givet de berörda produkternas pris och typ.

Gårdsförsäljning kan lyfta landsbygden och dess näringar och måste ses som en viktig del att införliva i livsmedelsstrategin.

 

 

John Widegren (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.