Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:2704 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin, vilket hämmar turismutvecklingen och jobben på landsbygden. Finland och Norge har både systembolag och gårdsförsäljning och därför bör detta även kunna vara möjligt i Sverige.

Att socialutskottet riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning och som är förenligt med Systembolagets monopol är en positiv utveckling och det måste nu skyndsamt också genomföras.

Gårdsförsäljning av produkter såsom öl, vin, cider och likörer skulle kunna ge lands­bygden nya möjligheter och hjälpa till att ytterligare lyfta turistnäringen.

Sveriges landsbygd måste ges fler möjligheter att utvecklas och gårdsförsäljning av öl, vin, cider och likörer skulle kunna vara en ny viktig näringsgren för landsbygden och turistnäringen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.