Till innehåll på sidan

Frivilligorganisationer och idéburna organisationer i samhällsarbetet

Motion 2009/10:Kr313 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta ett tydligt regelverk för utbetalning av det statliga stöd som budgeteras till frivilligorganisationer och idéburna organisationer i samhällsarbetet.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skapas riktlinjer för vad som krävs tillbaka i kvalitetssäkring.

Motivering

Frivilligorganisationer och idéburna organisationer är en viktig resurs i samhällsarbetet. Många samhällsmedborgare gör stora insatser inom många olika områden, exempelvis i fråga om sociala sektorer, rättsväsendet och utbildningar. Dessa människor lägger mycket tid och kraft på detta ideella arbete, men de ska inte behöva tillföra egna ekonomiska resurser.

Det innebär även ett stort ansvar att bedriva detta frivilligarbete. Det ska inte behövas ett långt, krångligt arbete för att få tillgång till det statliga stöd som beviljats, och stödet ska dessutom betalas ut så snart det är möjligt under verksamhetsåret för att det ska vara möjligt att planera årets verksamhet.

Många av organisationerna har anställd personal att ansvara för och då är det viktigt med framförhållning.

Vid flertalet tillfällen har regelverket inte varit tillämpbart, vilket inneburit att pengarna inte kunnat användas. Fram för enklare, tydligare och användbara regler och riktlinjer.

Stockholm den 2 oktober 2009

Gunnel Wallin ()

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta ett tydligt regelverk för utbetalning av det statliga stöd som budgeteras till frivilligorganisationer och idéburna organisationer i samhällsarbetet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skapas riktlinjer för vad som krävs tillbaka i kvalitetssäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.