Främja växtbaserad mat

Motion 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att öka medvetenheten om växtbaserade livsmedel utifrån klimatpolitik och hälsa samt att utifrån detta arbeta för lika villkor ur konkurrenssynpunkt inom livsmedelsmarknaden i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Växtbaserad mat har många fördelar. Det innebär minskade koldioxidutsläpp och har också inverkan på förbättrad folkhälsa.

Denna motion vill lyfta betydelsen av att konkurrensen inom livsmedelssektorn och jordbruksproduktionen sker på lika villkor så att växtbaserade produkter kan utvecklas och bli en betydande del i den viktiga målsättningen att öka inhemsk svensk livsmedelsproduktion totalt sett.

Ökat fokus på växtbaserade livsmedel skulle också ha inverkan på att ytterligare främja den svenska livsmedelsproduktionen på så sätt att konkurrenskraften utvecklas på detta område.

Koppling mellan företag, samhälle och forskning är av stor betydelse. I sammanhanget kan särskilt nämnas företag som Oatly i Landskrona och Simris Alg i Simrishamns kommun. Båda utvecklas utifrån ett samarbete med forskning och akademi. Förutsättningar för ökad tillväxt och kunskap på detta område är stora.

Livsmedelsmarknaden behöver bli råvaruneutral, det ska råda likartade förutsättningar oavsett vilken råvara, animalisk eller vegetabilisk, som tillverkas.  Det krävs också att frågan är bredare än att den ligger hos aktivisterna, Sverige behöver underlätta för export och större lösningar kring växtbaserat – det finns här en möjlighet för Sverige att positionera sig på en marknad för sund mathållning i takt med att allt fler människor vill äta på ett sätt som är bra, inte bara för dem själva utan för omvärlden.

EU:s subventioner av animaliska produkter innebär att konkurrensförutsättningarna för livsmedel inte har lika villkor.

Växtbaserad mat har också stor potential att spara vatten – en resurs som det råder stor brist på i stora delar av världen och som begränsar möjligheten att odla föda. Denna potential är så stor att enbart en kostomställning enligt uppgifter framförda bl a av organisationen Djurens rätt skulle kunna räcka för att ge mat åt ytterligare 1,8 miljarder människor jämfört med idag.

Andra positiva effekter av vegetarisk mat är minskad avskogning, mindre risk för jorderosion och minskad energianvändning.

 

Per-Arne Håkansson (S)

 

Kent Härstedt (S)

Yasmine Larsson (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att öka medvetenheten om växtbaserade livsmedel utifrån klimatpolitik och hälsa samt att utifrån detta arbeta för lika villkor ur konkurrenssynpunkt inom livsmedelsmarknaden i EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.