Till innehåll på sidan

Förbud mot mineralolja vid risk för miljöskada

Motion 1991/92:Jo655 av Ivar Franzén och Rune Thorén (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
1992-01-27
Bordläggning
1992-02-06
Hänvisning
1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det förekommer stora utsläpp av mineraloljor i naturen
i samband med läckage från t ex grävmaskiner och
skogsmaskiner. Detta vållar betydande och bestående
skador på natur och miljö.
Tidigare har det inte funnits fullgoda alternativ till dessa
mineraloljor. I dag finns det vegetabilisk hydraulolja med
god funktion även vid låga temperaturer.
Utvecklingsarbetet är intensivt för att framställa
vegetabiliska oljor som i alla avseenden är likvärda eller
bättre än mineralolja.
Utsläpp av vegetabilisk olja medför obetydlig eller ingen
skada på natur och miljö. Priset på vegetabilisk olja är i dag
högre än för mineralolja, men innebär ändå en mycket billig
försäkringspremie för att undvika bestående natur- och
miljöskador.
God totalekonomi
Totalekonomiskt är det mycket lönsamt att så snabbt
som möjligt gå över till vegetabilisk hydraulolja på alla
maskiner och fordon som utför arbete i skog och mark, t ex
entreprenadmaskiner, lastkranar på lastbilar, lantbruks-
och skogsmaskiner.
För få till stånd en sådan övergång bör det i lag förbjudas
att använda mineralolja som hydraulolja på ovan nämnda
typer av maskiner. Nu måste det bli en rimlig övergångstid.
Sannolikt 3--5 år, men det är viktigt att beslut tas snarast.
Samtidigt är det viktigt att stimulera till en successiv
övergång så att produktion och marknad kan byggas upp.
Därför bör vegetabiliska hydrauloljor få en miljöbonus, så
att de prismässigt kan konkurrera med mineraloljorna.
Finansiering bör ske genom en avgift på mineraloljor.
Principen skall vara ''att den som förorenar skall betala''.
Det är också samma teknik som har tillämpats för att
stimulera övergången från blyad till blyfri bensin.
Resultatet av detta är att t ex OK nu kan erbjuda blyfri
bensin för alla bilar. Ett liknande resultat kan förväntas
avseende hydrauloljor. Alla oljebolag kommer relativt
snart att kunna erbjuda vegetabiliska hydrauloljor som
alternativ.
En övergångstid på 3--5 år gör att maskinägarna får
möjlighet att övergå till vegetabilisk olja i samband med att
oljebyte är motiverat av tekniska skäl, vilket begränsar
merkostnaden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förbud mot mineralbaserade
hydrauloljor och om stimulans för övergång till
vegetabiliska hydrauloljor.

Stockholm den 24 januari 1992

Ivar Franzén (c)

Rune Thorén (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot mineralbaserade hydrauloljor och om stimulans för övergång till vegetabiliska hydrauloljor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot mineralbaserade hydrauloljor och om stimulans för övergång till vegetabiliska hydrauloljor.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.