Till innehåll på sidan

Förbjudande av niqab och burka på offentlig plats

Motion 2012/13:K279 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda niqab och burka på offentlig plats med vite om 10 000 kronor om förbudet överträds.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som tvingar en kvinna att bära niqab eller burka på offentlig plats ska betala vite om 250 000 kronor och kunna dömas till fängelsestraff mellan 4 och 12 månader.

Motivering

Belgien, Italien, Holland och Frankrike är fyra europeiska länder som gått i bräschen för den jämställdhetspolitiska åtgärden om förbud mot bärande av burka och niqab på offentlig plats. Burka och niqab är symboler som går emot den jämställdhetssyn vi har i Sverige. Den västerländska principen för jämlikhet mellan könen hotas allvarligt när vissa kvinnor i vårt land bär heltäckande klädsel för att dölja sig själva. Det är dessutom ur säkerhetsaspekter problematiskt att vi inte kan känna igen varandra i vårt land. Vårt land har ingen tradition av att man täcker sitt ansikte, och vi ser det därför som rimligt att Sverige går samma väg som ovan nämnda europeiska länder. I Italien kommer den som bär burka eller niqab att betala böter mellan 300 och 500 euro. Den man som tvingar en kvinna att bära burka eller niqab döms till fängelse mellan 4 och 12 månader och får betala böter på upp till 30 000 euro. Liknande lagförslag bör införas i Sverige.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 20 september 2011

Sven-Olof Sällström (SD)

David Lång (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda niqab och burka på offentlig plats med vite om 10 000 kronor om förbudet överträds.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som tvingar en kvinna att bära niqab eller burka på offentlig plats ska betala vite om 250 000 kronor och kunna dömas till fängelsestraff mellan 4 och 12 månader.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.