Erkänn Somaliland

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-18
Granskad
2019-09-18
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier som ska vara uppfyllda för att vi ska erkänna ett annat land som en självständig stat. Dessa kriterier är att det ska finnas ett folk, det ska finnas ett territorium och det ska finnas en regering som kan utöva kontroll över territoriet. Somaliland uppfyller alla dessa tre kriterier.

Mot de flestas förväntan har Somaliland skapat en fredlig demokrati i en av världens våldsammaste regioner. Det faktum att Somaliland är en muslimsk fungerande demokrati har potential att tjäna som exempel för stora delar av den muslimska världen, likaväl som för resten av Afrika.

Det är inte rimligt att Somaliland ska fortsätta stå utanför de självständiga staternas gemenskap. Det är svårt att se något skäl för Sveriges regering att avvakta med ett erkännande. Att Somaliland de facto skulle ge upp sin politiska självständighet under överskådlig tid är osannolikt men framför allt moraliskt förkastligt. Somaliland har inte vunnit sin frihet genom separatism, våld eller i strid med internationella regleringar. Somaliland kan inte ses som en utbrytarstat eftersom landet blev självständigt före Somalia och därefter lät Somalia ansluta sig i en union. Det vore därför fel att säga att Somaliland har tillhört Somalia; det var två delar av en gemensam stat som nu inte längre kan fungera som en gemensam stat. Det är värt att nämna att unionen mellan Somalia och Somaliland 1960 aldrig undertecknades av parlamenten i de båda länderna, vilket var en förutsättning för avtalets giltighet. Detta innebär att den faktiska administrationen av Somalia 1960–1991 kan ses som ett informellt arrangemang som inte berövade Somaliland dess formella rätt som suverän stat.

Sverige har de senaste åren erkänt stater på betydligt mer tveksamma grunder än vad ett erkännande av Somaliland skulle utgöra. Underlåtenheten att erkänna Somaliland – som faktiskt vädjar om omvärldens erkännande – blir allt mer omotiverad ju längre tiden går. Det är nu dags att Sverige genast erkänner Somaliland som en suverän stat.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.