Elcykelpremie

Motion 2015/16:1004 av Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en elcykelpremie och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett sätt att bekämpa klimatförändringar är att få människor att ändra beteende. Det kan till exempel vara att välja att ta kollektiva färdmedel istället för att köra egen bil, eller att cykla istället för att ta bilen. Ekonomiska incitament är ett styrmedel som står till förfogande för att få människor att förändra sitt beteende och leva mer klimatsmart.

Ett exempel på detta är miljöbilspremien, en premie som gör det billigare att välja en bil som inte drivs på bensin. 

 

I många delar av Sverige är cykeln ett bra transportmedel men det förutsätter bland annat bra cykelinfrastruktur. Inte minst i storstäderna kan cykeln vara en utmärkt ersättning till bilen i innerstadsmiljö men även för pendling. Pendling och andra resor och transporter med cykel underlättas om man använder elcykel. Det går fortare och är inte lika fysiskt ansträngande. Elcyklar är förhållandevis dyra och priset är något som kan verka avskräckande.

 

Ekonomiska styrmedel borde därför övervägas när det gäller att få fler att cykla och inte minst att använda elcykel.

 

Utifrån detta bör regeringen se över möjligheterna till hur man enkelt och ekonomiskt kan underlätta för de konsumenter som väljer att köpa en elcykel på motsvarande sätt som miljöbilspremien underlättar för de som väljer att köpa en mer miljövänlig bil.

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en elcykelpremie och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.