Cykeln som transportmedel

Motion 2009/10:T236 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör uppmärksamma cykeln i sin transportpolitik.

Motivering

Cykeln och cykling framställs ibland som ett slags fritids- och nöjesaktivitet. Cykeln bör dock också betraktas som ett nytto- och transportmedel. Det finns många goda skäl till varför man ska välja cykeln istället för andra transportmedel och då främst bilen. Miljö, hälsa och ekonomi är välkända argument för cykling.

I de allt mer igenkorkade stadsmiljöerna är cykeln det smidigaste fordonet av alla. I rusningstid är cykeln oslagbar i storstäder med begränsat utrymme.

Utöver att cykling ger vardagsmotion så är cykeln också det enda transportmedel som inte ger upphov till utsläpp eller använder annan energi än den människan själv producerar.

I många kommuner har mycket gjorts för att skapa olika cykelleder men det är nu dags även för staten att uppmärksamma cykeln och cykling i sin transportpolitik. Staten har helt koncentrerat sig på de storskaliga transportlösningarna med investeringar i vägar för motorfordon och kollektivtrafik. Cykeln representerar ett mer småskaligt alternativ. Mycket kan sannolikt göras för att utveckla bruket av cykeln som transportmedel och göra cyklandet mindre väderkänsligt. Cykelvägar bör byggas där hänsyn tas till vindförhållandena och cykelvägar under tak eller heltäckta cykeltunnlar på marknivå kan också övervägas på vissa sträckor.

Forskningen och utvecklingsarbetet kring cykeln som fordon och transportmedel torde knappast vara särskilt omfattande. Man borde också kunna utveckla hybridfordon som både kan cyklas och drivas med någon miljövänlig motor.

Stockholm den 24 september 2009

Birgitta Eriksson (s)

Catharina Bråkenhielm (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör uppmärksamma cykeln i sin transportpolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.