Bristande tillgänglighet för ledarhundsförare

Motion 2021/22:2330 av Malin Danielsson (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förutsättningarna för personer med synnedsättning att använda ledarhund som hjälpmedel i fler situationer behöver stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För personer med synnedsättning innebär en ledarhund en frihet som den som är fullt seende tar för given. Att röra sig fritt, när och hur man vill, utan hjälp av ledsagare underlättar livet för personer med synnedsättning som har ledarhund.

Idag är det cirka 260 personer som använder ledarhund i Sverige. Många av dem vittnar om att de ofta upplever diskriminering. Oftast handlar det om att bli nekad tillträde till restauranger, caféer och pubar, men det förkommer även fall där ledar­hundsekipage nekats tillträde till bio, teater, museum, färdtjänst, tandläkaren, sjukhus, kyrkor, gym, simhallar, idrottsanläggningar och skolor. Det har till och med hänt att personer har sagts upp från ett arbete eller inte erbjudits ett arbete med hänvisning till att de använder ledarhund.

Ett vanligt förekommande skäl till att nekas tillträde är att det görs med hänsyn till allergiker, vilket i praktiken innebär att en individs rätt sätts före en annan individs.

Bristande tillgänglighet kan prövas enligt diskrimineringslagen och anmälningar görs till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har fått in knappt 100 anmälningar från ledarhundsförare som upplevt diskriminering och trots detta saknas en rättspraxis om rätten att ta med sig sin hund är en fråga om tillgänglighet eller inte.

För att underlätta för personer med synnedsättning att delta i samhället behöver förutsättningarna för att använda ledarhund som hjälpmedel i fler situationer stärkas.

 

 

Malin Danielsson (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förutsättningarna för personer med synnedsättning att använda ledarhund som hjälpmedel i fler situationer behöver stärkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.