Bidrag till riksföreningar

Motion 2020/21:1028 av Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medel till riksföreningar kan omfördelas till att bli mer årsbaserade föreningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det goda samhället bygger på att vi gemensamt tar ansvar för oss själva och dem som finns oss nära och att vi gör olika insatser för att andra ska få det bättre. När det sker i samarbete mellan människor och det sker av ideella krafter så skapar det ofta ännu mer mervärde. Sverige har alltid haft ett stort engagemang hos enskilda individer och det är fortsatt stort. Utan krafterna i civilsamhället skulle inte Sverige vara där det är idag.

Samhället behöver stötta de föreningar som på olika sätt bidrar till att Sverige får tillgång till nya arbetssätt och bidrar till utveckling. Idag betalas det ut medel till riks­förbund som ofta är projektbaserade när de ska utveckla sin verksamhet. Att arbeta projektbaserat har fördelar men en alltför stor inriktning mot det kan bli negativt för den fortsatta utvecklingen.

Att arbeta mest projektbaserat försvårar för en förening, då det inte blir någon hållbarhet i verksamheten. Det behövs bidragsstöd till riksföreningarna som är baserat på något annat än direkta projekt. Projekt gör att det inte finns förutsättningar att arbeta mer långsiktigt utan fokuserar på det kortsiktiga projektet. Jag vill att det blir ett mer hållbart stöd. Detta är möjligt genom att fördela om delar av det bidrag som idag söks på projektbasis, till att vara ett årligt föreningsstöd. Det ger ett mer kontinuerligt, långsiktigt arbete.

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medel till riksföreningar kan omfördelas till att bli mer årsbaserade föreningsstöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.