Till innehåll på sidan

Bättre skydd för personer som får insatser i hemmet

Motion 2021/22:4099 av Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att all personal som arbetar med utsatta grupper, barn, funktionsnedsatta och äldre ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret före en eventuell anställning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny lag med bestämmelser om registerkontroll vid vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag behöver personer som arbetar inom hemtjänsten inte, enligt lag, visa ett utdrag ur belastningsregistret vid en anställningsintervju. Många äldre med behov av hemtjänst får hjälp av utomstående personer från kommunal eller annan hemtjänst.

När äldre, människor med funktionshinder eller vårdtagare blir bestulna av personal är det en dubbel kränkning, dels såklart stölden, men ovanpå brottet sker också en kränkning i form av att en som vårdtagare riskerar att tappa tilliten till den personal som man är helt eller delvis beroende av. Eftersom just denna dubbla kränkning medför en ökad otrygghet i det egna hemmet är det av största vikt att samhället eller arbetsgivaren ges verktyg för att skapa en omsorg som vårdtagaren känner både trygghet och tillit till.

Situationen i dag är spretig vad gäller belastningsregistret. I vissa fall finns krav på att kontroll i belastningsregistret görs, i andra fall ska den enskilde inför en eventuell anställning själv kunna visa upp utdrag, men för vissa situationer vid anställning med personer som är i en utsatt situation gäller inte det. Att få insatser i hemmet för att en behöver det på grund av ålder eller funktionsnedsättning omfattas inte i dagsläget. En förändring har föreslagits av en utredning, Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19), och vi tycker att det är högst rimligt att den införs.

Det betyder inte att en person som finns i belastningsregistret inte kan få anställning; det beror givetvis på vad det handlar om. Men genom kravet på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid anställning finns en möjlighet för arbetsgivaren att uppfatta vilka personer som kan utgöra en risk och att därmed skydda de äldre eller vårdtagaren.

Det är viktigt att all personal som arbetar med utsatta grupper, barn, funktionsned­satta och äldre, skall uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret före en eventuell anställ­ning och det är angeläget att de lagar vi har idag kompletteras för att det ska bli möjligt. Därför vill jag se en ny lag som innehåller bestämmelser om registerkontroll av den som erbjuds anställning för att utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

 

<

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny lag med bestämmelser om registerkontroll vid vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att all personal som arbetar med utsatta grupper, barn, funktionsnedsatta och äldre ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret före en eventuell anställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.