Barnomsorg

Motion 2004/05:Ub430 av Annika Nilsson och Carina Moberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheten att välja barnomsorg.

Motivering

För en familj är det ett stort steg när barnet skall börja förskolan. Det är en stor förändring från att barnet har varit hemma med ena föräldern till att finna sin plats i förskolan. Det finns många val som föräldrarna måste göra när det är dags att välja barnomsorg. Skall man välja förskola eller dagmamma? Skall man välja en kommunal förskola, en som drivs på entreprenad eller ett föräldra­kooperativ? Skall man välja temainriktningar som ur och skur eller musik? Skall man välja olika pedagogiska modeller som Montessori eller Waldorf?

Jag tycker att det är bra att det finns olika alternativ för föräldrarna och barnen men det är viktigt att möjligheten att välja inte inskränks utan att den gäller alla. Det finns idag en tendens att alla förskolor inte har öppettider som gör det möjligt att samtidigt arbeta heltid och kunna ha barnet på just den förskolan. Jag har mött exempel där öppettiderna är mellan 7.30 och 16.30. Detta innebär exempelvis att det är inte möjligt för bägge föräldrarna att arbeta heltid och ha en viss restid till arbetet. Då går detta inte ihop. Det utestänger även de som arbetar skift samt de som är ensamstående och inte har möjligheten att dela upp arbetstiden över dagen.

Detta innebär att valfriheten att välja barnomsorg inte är möjlig för alla familjer och det kan inte vara rimligt. Därför bör regeringen överväga åtgärder som innebär att rätten att välja förskola är något som alla familjer kan ta del av.

Stockholm den 5 oktober 2004

Annika Nilsson (s)

Carina Moberg (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheten att välja barnomsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.