Till innehåll på sidan

Avtal med TV 4 om regionala sändningar

Motion 2002/03:K417 av Rune Berglund m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avtal med TV 4 om regionala sändningar.

Motivering

Under förra året beslutade TV 4 att lägga ned de regionala sändningarna i Jämtlands län. Anledningen till detta uppgavs vara bristande lönsamhet.

Enligt vad som regleras i sändningstillståndet för TV 4 skall regionala sändningar ske från minst 16 områden. Vilka områden sändningarna ska ske från är inte reglerat i avtalet mellan staten och TV 4. I samband med att sändningarna lades ned i Jämtlands län öppnades en ny sändningsplats i Gävle. I och med detta uppfyller TV 4 vad som sägs i avtalet. Vi anser att det som hänt visar på behovet av att staten i avtalen om sändningstillstånden bör reglera i vilka områden som regionala sändningar ska ske. Vi anser att den nuvarande formuleringen i avtalet mellan staten och TV 4 i detta avseende är otillräckligt. Vi anser att staten i sändningstillståndet måste formulera tydligare krav på geografisk spridning. Det räcker inte med att enbart ange ett krav på 16 sändningsområden. Dessa sändningsområden måste enligt vår uppfattning vara väl spridda i landet.

Att glesbygd och befolkningssvaga regioner skall förvägras alternativ och mångfald i nyhetsbevakning för att intäkterna från lokala annonsörer bedöms otillräckliga är en utveckling som oroar oss starkt. Hur skall alla delar av Sverige garanteras en allsidig nyhetsbevakning? Det är en fråga som seriöst måste diskuteras.

För oss i Jämtlands län, liksom för övriga delar av landet, behövs en lokal nyhetsbevakning som motvikt till den alltför Stockholmsfixerade mediebevakningen som riksmedierna ägnar sig åt. För en levande samhällsdebatt är det viktigt att det finns olika aktörer på mediemarknaden. Det är viktigt även i glesbygd. Detta bör regleras i avtal mellan staten och dem som beviljas sändningstillstånd.

Stockholm den 22 oktober 2002

Rune Berglund (s)

Gunnar Sandberg (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avtal med TV 4 om regionala sändningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.