Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2016/17:1396 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det s.k. hemutrustningslånet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering finns ett anslag för så kallat hemutrustningslån. Lånet riktar sig till nyanlända flyktingar och kan exempelvis användas till att utrusta och möblera bostaden. Vidare är det så att underskottet i verksamheten, som utgörs av låneeftergifter och bristande inbetalningar av räntor och amorteringar, täcks upp av anslaget.

Det är för det första anmärkningsvärt att regeringen intar en hållning där man i en stor del av fallen väljer att efterskänka lånen. Det enda rimliga i sammanhanget vore naturligtvis att se till att utlånade pengar betalas tillbaka, vilket är fallet i all annan utlåningsverksamhet.

Att ta lån för hemutrustning är många gånger dessutom ett svårt ekonomiskt åtagande för alla ungdomar som flyttar hemifrån och ska inreda sitt första egna hem. Att staten har ett speciellt lån som enbart riktar sig till ”nyanlända flyktingar och vissa andra utlänningar” är därför såväl orättvist som stötande för dem det inte gäller. Inte minst då många svenskar, inte minst ungdomar, lever under mycket knappa förhållanden.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det s.k. hemutrustningslånet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.