Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2020/21:117 av Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-15
Granskad
2020-09-16
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flerbarnstillägget är ett extra tillägg till barnbidraget som betalas ut för familjer med fler än ett barn. Tillägget infördes 1 januari 1982 och betalades då ut till familjer med fler än tre barn. 2005 utökades tillägget till att gälla från barn nummer två. Enligt Riksrevisionen blev en konsekvens av den satsningen att både flerbarnstilläggets fördelningsmässiga träffsäkerhet och kostnadseffektiviteten i förhållande till målet om god ekonomisk levnadsstandard försämrades. Kostnaden för barnbidraget 2019 var 33 miljarder och fler­barnstillägget stod för ca 3,7 miljarder.

Barnbidrag och flerbarnstillägg 2020

Antal barn

Barnbidrag

Flerbarnstillägg

Totalt bidrag/mån

1

1 250 kr

 

1 250 kr

2

2 500 kr

150 kr

2 650 kr

3

3 750 kr

730 kr

4 480 kr

4

5 000 kr

1 740 kr

6 740 kr

5

6 250 kr

2 990 kr

9 240 kr

6

7 500 kr

4 240 kr

11 740 kr

Generellt sett är det omställningen från två vuxna till en familj med barn som är kostnads­drivande. När det första barnet får syskon brukar detta vanligtvis få ärva så väl säng, skötbord, vagn som leksaker och kläder. Det borde därför inte vara en större kostnad för familjen att ge det andra barnet det som behövs, snarare tvärtom. Om familjen utökas ytterligare kan kostnader för större bil och bostad tillkomma men detta är självklart en valfri utgift och förhoppningsvis något som blivande föräldrar kalkylerar med innan de väljer att skaffa fler barn.

Alla barn har rätt till barnbidrag på 1 250 kr per månad. Det är inte rimligt att utöver detta kunna få så mycket som 4 240 kr extra, alltså totalt 11 740 kronor i månaden i barn­bidrag, för det frivilliga valet man gjort att skaffa många barn. När det kommer till familj­er med fyra barn eller fler är utrikesfödda klart överrepresenterade och mamman är den som oftast är hemma med barnen. Att uppmuntra till ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden hämmar integrationen för dessa kvinnor. Dessutom har en överbefolkad jord påverkan på miljön och många barn i stora familjer lever i dag i trångboddhet med negativa psykiska effekter som följd. 

Flerbarnstillägget bör därför avskaffas.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.