Till innehåll på sidan

Åtgärder för att stävja missbruk av fjällräddningen

Motion 2017/18:1774 av Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade insatser för att sprida kunskap om fjällsäkerhet samt fjällräddningen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning i syfte att säkerställa att lagstiftningen är adekvat för att avskräcka från onödiga larm till fjällräddning och att lagstiftningen ger fullgoda möjligheter för staten att utkräva kostnadsansvar av den som larmat i onödan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allt fler upptäcker Sveriges fantastiska fjällvärld både under sommaren och vintern. Det är en i grunden mycket positiv utveckling ur flera perspektiv. Den ökade fjällturismen skapar jobb, inte minst på mindre orter och i glesbygd, samtidigt som ökat friluftsliv ger positiva effekter på folkhälsan och ökar människors kunskaper om natur och miljö.

I takt med att allt fler ger sig ut i fjällvärlden, många för första gången, ökar antalet larmsamtal till 112 om fjällräddning liksom antalet faktiska insatser. Under årets första åtta månader har 335 fjällräddningar utförts varav 133 stycken under sommarmånaderna. Det är en rejäl ökning. I Norrbotten var antalet fjällräddningar dubbelt så många i somras jämfört med tidigare år. De flesta fjällräddningsinsatser är motiverade och handlar om att undsätta skadade och sjuka personer. Många insatser hade dock varit möjliga att undvika om den som begärt hjälpen bara hade varit något bättre förberedd. Vidare är det många som larmar fjällräddningen felaktigt och helt i onödan. Att man är trött, har fått skavsår eller bara tycker att slalombacken är för brant är inte skäl att larma 112 och fjällräddningen, men tyvärr sker detta enligt aktiva fjällräddare.

Onödiga larm och räddningsinsatser kostar stora pengar samtidigt som en onödig insats kan innebära att andra i verkligt hjälpbehov försätts i större fara när väntan på räddning dröjer. Fjällräddningens resurser måste användas med stor försiktighet. Därför finns det skäl för regeringen att undersöka möjligheten att göra större förebyggande och informationsspridande insatser genom att förslagsvis utveckla Fjällsäkerhetsrådets arbete. Dessa insatser bör dels handla om att sprida information om hur man undviker att komma i fara på fjället och dels information om vad fjällräddningen är till för samt konsekvenserna av att larma i onödan. Insatser kan med fördel göras i samarbete med exempelvis den ideella medlemsorganisationen Svenska Turistföreningen som redan gör betydande insatser för att sprida information och kunskap om fjällvärlden och fjällsäkerhet.

Den som larmar fjällräddningen utan att vara i nöd riskerar idag att straffas för falsklarm eller missbruk av larmanordning. Regeringen bör dock utreda om dagens lagstiftning är tillräcklig för att avskräcka från falsklarm samt om dagens lagstiftning ger tillräckliga möjligheter för staten att utkräva kostnadsansvar av den som uppenbart larmat i onödan.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade insatser för att sprida kunskap om fjällsäkerhet samt fjällräddningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning i syfte att säkerställa att lagstiftningen är adekvat för att avskräcka från onödiga larm till fjällräddning och att lagstiftningen ger fullgoda möjligheter för staten att utkräva kostnadsansvar av den som larmat i onödan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.