Återinförande av tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser inom statsförvaltningen men även mot bakgrund av en accelererande utveckling i både statliga och kommunala myndigheter under senare år vad gäller personlig aktivism i tjänsteutövning bör ett helhetsgrepp tas vad gäller en oroande och demokratiskt sett, oacceptabel, utveckling i offentlig förvaltning.

Syftet med den lag som vi hade för statliga och kommunala tjänstemän fram till år 1976 var att försäkra sig om att myndigheterna följde gällande lagar och bestämmelser.

Den största skillnaden efter 1976 är att tjänstefel som tidigare dömdes i domstol övergick till att bedömas internt hos de berörda myndigheterna som disciplinärenden. Det finns svagheter med detta förfarande – i synnerhet vad gäller allmänhetens tilltro till våra statliga och kommunala myndigheter. För allmänheten borde det vara lättare att känna tillit till att en domstol agerar korrekt än för att den aktuella myndigheten gör det, i synnerhet om det felaktiga agerandet varit i myndighetens intresse.

Genom sina beslut påverkar myndigheter inte sällan människors vardag och ytterst kan det handla om liv och död. Det torde därför också vara rimligt att den som begår fel utkrävs rättsligt ansvar och får ett lämpligt straff. Detta skulle dels gynna de enskilda personer som drabbats av felaktig myndighetsutövning, dels stärka rättsstat och rättstrygghet rent allmänt men framförallt även öka förtroendet från allmänheten för de statliga och kommunala myndigheterna.

 

 

Mats Green (M)

 

Erik Andersson (M)

John Widegren (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.