Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Motion 2014/15:1214 av Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele.

Motivering

Ådalsbanan söder om Västeraspby rustades upp mellan åren 2003 och 2012. Det byggdes om och byggdes även delvis ny järnväg mellan Sundsvall och anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Den nyrustade banan invigdes i september 2012. Den ursprungliga banan byggdes 1890–1925.

Genom att Ådalsbanan har rustats upp har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter.

Den norra delen av Ådalsbanan mellan Långsele och Västeraspby åtgärdades dock inte och är i mycket dåligt skick och trafikeras bara av godståg. Den sträckan har inte heller någon fjärrstyrning. För företag som SCA och Mondi som använder denna sträckning är den oerhört viktig; om den inte fanns skulle transporter på väg bli nödvändiga.

Upprustningen av resterande del av Ådalsbanan skulle också ge omledningsmöjligheter mellan stambanan i Norrlands inland och järnvägen längs kusten. Det skulle skapa trygghet för industrin och även persontransporter vid eventuella störningar på stambanan.

Någon reguljär persontrafik förekommer idag inte på norra delen av Ådalsbanan. En upprustad Ådalsbana skulle kunna möjliggöra persontrafik. Detta skulle bidra till utvecklingsmöjligheter för Västernorrlands län genom förenklad pendling.

På 1970-talet kunde tågen köra 90–100 km/h på banan. På grund av bristen på underhållsarbete har banans tillåtna hastighet kontinuerligt sänkts och är nu nere på 40 km/h. Det förekommer också en hel del urspårningar på banan till kostnader för både industrin och Trafikverket. Skogsnäringens behov av en upprustad järnvägssträcka mellan Västeraspby och Långsele är akut.

.

Lena Asplund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.