Till innehåll på sidan

Märkning och registrering av katter

Motion 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras med regler för obligatorisk märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns drygt 100 000 katter som saknar ägare och ett hem. Detta är ett av våra största djurskyddsproblem. Många av dessa katter är oönskade till följd av att katter inte kastreras och att många går fritt ute. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett kraftigt och utdraget lidande och går ofta en plågsam död till mötes på grund av svält, obehandlade parasitangrepp, infektioner eller skador. En del av katterna är högst älskade men har kommit vilse. Då de saknar id-märkning blir det i praktiken omöjligt att återföra dem till den rätta ägaren. Vår domesticerade katt klarar inte ett liv ute i ett så kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till föda samt tillräckligt skydd för väder och vind. Det är glädjande att regeringen nu gjort det straffbart att överge djur och också givit ett uppdrag till Jordbruksverket att särskilt utreda frågan om märkning av katter. För att det ska vara möjligt att lagföra människor som bryter mot förbudet mot att överge djur måste det gå att leda i bevis vem som är ägare till djuret. Katterna har helt klart en mycket lägre status än hästar och hundar i vårt land och detta är inte acceptabelt. Det är dags att förändra det, så att intentionerna i djurskyddslagen går att upprätthålla. Därför bör djurskyddslagen kompletteras med regler om obligatorisk märkning av katter.

 

 

Kristina Nilsson (S)

Elin Lundgren (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras med regler för obligatorisk märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.