Moratorium för 5G

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas upp i närheten av hem och skolor eftersom de mycket höga frekvenserna man avser att använda har kort räckvidd. Kraftfulla små sändare kommer att sättas upp vid vartannat till vart tionde hus i bostadsområden. Detta adderas alltså till redan befintlig mikrovågsstrålning från redan befintliga master.

Mängder av forskare runt om i världen är redan oroade för den omfattande utbyggnad som skett av strålningskällor i vår närmiljö. I takt med utbyggnaden av 5G höjer ytterligare ett stort antal forskare sitt varnande finger. Riskerna är inte utredda, hädar de.

Eftersom politiker inte längre lyssnar till varningar från vetenskapen när forskarnas oro äventyrar kortsiktiga ekonomiska vinster så kan det vara extra intressant att Frank Clegg, tidigare vd för Microsoft i Kanada, varnar för tekniken. Att en före detta högt uppsatt person från mobilindustrin varnar för tekniken och anser att riskerna bör utredas innan den sprids är intressant.

Det har inte gjorts några studier på de eventuella riskerna med 5G och än mindre vad det betyder att den nya strålningen adderas till alla de redan existerande strålningskällorna. Tidigare hade vi regler som innebar att nya produkter först kontrollerades noggrant med hänsyn till exempelvis hälso- och olycksrisker innan de fick säljas. Numera släpps produkter ut helt okontrollerat och det är först när problemen blivit stora som de kontrolleras.

För mer information om forskningsläget samt namn på de 180 forskarna från 36 olika länder världen runt som står bakom det senaste uppropet om riskerna med 5G, se bilagan efter motionstexten.

Förslag till beslut

Forskningen är redan idag väldigt tydlig med riskerna från elektromagnetiska fält (EMF) och även specifikt från radiofrekventa fält (RFR). Det är inte enbart i laboratorier skador upptäcks på vävnader och försöksdjur, utan även kliniskt sker omfattande rapporteringar från läkare runt om i världen om skador som kopplas till EMF och RFR. Lärare rapporterar även om att elevernas koncentrationsförmåga påverkas negativt av tekniken, så farhågorna ökar från många håll.

Osäkerheten om hur 5G kommer att påverka den här situationen är egentligen total. Vi vet enligt forskningen inget om vad som kan ske med människors hälsa om en så omfattande utbyggnad som 5G-tekniken förutsätter sker. Inom de flesta andra områden hade det varit självklart att ha ett säkerhetstänkande, att tillämpa någon form av försiktighetsprincip. Från politikens sida, som har det yttersta ansvaret för medborgarnas hälsa, är det därför naturligt att kräva att utbyggnaden läggs på is till dess övertygande studier finns som visar på att tekniken inte kan skada människor, växter och djur. Den politiska termen för sådana beslut brukar vara att kräva ett moratorium. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att besluta om ett moratorium för 5G i avvaktan på att EU:s kända försiktighetsprincip har följts fullt ut.

Vidare information

https://www.jrselectrohealth.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/?c=109aaa212790

https://www.globalresearch.ca/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-impacts-of-fifth-generation-5g-wireless-technology/5609503

http://mieuxprevenir.blogspot.se/2017/09/european-union-5g-appeal-scientists.html

http://crisisforums.org/discussion/52993/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-impacts-of-fifth-generation-5g-wireless-tech

 

Jan Lindholm (MP)

 

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.