Växande ekonomiska klyftor

Interpellation 2012/13:478 av Nilsson, Pia (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-05-31
Anmäld
2013-06-04
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2013-06-12
Sista svarsdatum
2013-06-14
Besvarad
2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 31 maj

Interpellation

2012/13:478 Växande ekonomiska klyftor

av Pia Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Ett samhälle där alla människor får möjlighet att utvecklas och nå framgång blir också ett framgångsrikt samhälle. Forskning visar att samhällen med små klyftor inte bara är trevligare att leva i, de fungerar också bättre ekonomiskt.

Tyvärr går nu utvecklingen åt fel håll. Enligt nya siffror från OECD är Sverige det land där den relativa fattigdomen har ökat mest de senaste decennierna. Sverige har halkat från första plats till fjortonde plats i rangordningen över jämförbara länder.

Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har enligt SCB en sämre ekonomi i dag än de hade 2006.

Om den här utvecklingen fortsätter kommer Sverige inte längre att vara ett föredöme bland OECD-länderna. Det är mycket oroväckande. Sveriges väg till framgång går inte via ökade klyftor, utan genom fler jobb, en bättre skola och ökad tillväxt.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Anders Borg:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att minska inkomstklyftorna i Sverige?

Debatt

(12 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:478, Växande ekonomiska klyftor

Interpellationsdebatt 2012/13:478

Webb-tv: Växande ekonomiska klyftor

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.