Växande ekonomiska klyftor

Interpellationsdebatt 27 juni 2013

den 31 maj

Interpellation

2012/13:478 Växande ekonomiska klyftor

av Pia Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Ett samhälle där alla människor får möjlighet att utvecklas och nå framgång blir också ett framgångsrikt samhälle. Forskning visar att samhällen med små klyftor inte bara är trevligare att leva i, de fungerar också bättre ekonomiskt.

Tyvärr går nu utvecklingen åt fel håll. Enligt nya siffror från OECD är Sverige det land där den relativa fattigdomen har ökat mest de senaste decennierna. Sverige har halkat från första plats till fjortonde plats i rangordningen över jämförbara länder.

Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har enligt SCB en sämre ekonomi i dag än de hade 2006.

Om den här utvecklingen fortsätter kommer Sverige inte längre att vara ett föredöme bland OECD-länderna. Det är mycket oroväckande. Sveriges väg till framgång går inte via ökade klyftor, utan genom fler jobb, en bättre skola och ökad tillväxt.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Anders Borg:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att minska inkomstklyftorna i Sverige?