Till innehåll på sidan

Rätten till rättvis prövning för terroristmisstänkta

Interpellation 2006/07:154 av Åström, Alice (v)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-12-11
Anmäld
2006-12-11
Sista svarsdatum
2007-01-18
Besvarad
2007-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 11 december

Interpellation

2006/07:154 Rätten till rättvis prövning för terroristmisstänkta

av Alice Åström (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

En mänsklig rättighet som regleras i ett antal internationella dokument, och även i den svenska grundlagen, är rätten till en rättvis rättegång.

Återigen har en svensk medborgare placerats på FN:s terroristlista och fått sina tillgångar frysta samt belagts med reseförbud. Utrikesdepartementet uppger att de inte har någon anledning att ifrågasätta beslutet.

Detta har hänt tidigare för tre svenska medborgare. Beslutet innebar att de tre männen och deras familjer inte fick tillgång till dagligt levebröd. Lön kunde inte betalas ut och därmed inte hyra eller andra livsnödvändigheter regleras. En av dessa tre män levde ända till i år under dessa vidriga förhållanden.

När nu detta händer återigen, utan någon som helst möjlighet till rättslig prövning, vore det på sin plats med ett svenskt fördömande av detta system där de mänskliga rättigheterna kringgås, samt att regeringen aktivt verkar för att en rättslig prövning kommer till stånd.

Mina frågor till justitieministern är:

1. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att den svenske medborgare som nu placerats på FN:s terroristlista ska få en rättslig prövning i Sverige?

2. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förändra det faktum att en placering på FN:s terroristlista automatiskt leder till att verkställandet av sanktionerna blir lag inom EU?

3. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att reglerna kring FN:s terroristlista förändras, för att öka rättssäkerheten?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.