Riksdagens protokoll 2006/07:50 Torsdagen den 18 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2006/07:50

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2006/07:50

Torsdagen den 18 januari

Kl. 12:00 - 17:12

1 § Val till Valprövningsnämnden

Tredje vice talmannen meddelade att till kammaren hade inkommit protokoll från valberedningen avseende val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.  

Vidare hade överlämnats gemensamma listor för val av sex ledamöter och sex suppleanter i Valprövningsnämnden. En promemoria med föreslagna namn hade delats ut till kammarens ledamöter. 

Företogs val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden. 

Enligt ett enhälligt förslag av valberedningen valdes, för tiden till dess nytt val skulle äga rum, till 

ordförande i Valprövningsnämnden

regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson 

ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

justitierådet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.