Företagsnedläggningar i Hudiksvall

Interpellation 2012/13:495 av Pärssinen, Raimo (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-06-18
Anmäld
2013-06-19
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2013-06-28
Sista svarsdatum
2013-08-19
Besvarad
2013-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 18 juni

Interpellation

2012/13:495 Företagsnedläggningar i Hudiksvall

av Raimo Pärssinen (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Företaget Ericsson har meddelat att man ska lägga ned fabriken i Hudiksvall och därmed friställa ca 320 personer. Några månader tidigare beslutade ägarna till Cargotec att flytta produktionen från Hudiksvall till Polen, vilket drabbar ca 100 metallarbetare.

Detta är en mycket allvarlig situation för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner som redan dras med en alltför hög arbetslöshet.

Regeringen borde rimligtvis ta sitt ansvar för dem som arbetar och bor i Norrhälsingland. Åtminstone borde den visa engagemang och vilja att vända den negativa trenden och skapa framtidstro.

Det första och enkla är att regeringen och därmed näringsministern utser en samordnare som får i uppdrag att samla, koordinera och samordna alla verkningsfulla åtgärder mellan företaget och de anställda, Arbetsförmedlingen, kommunen, utbildningsanordnare, regionen samt Näringsdepartementet.

Hudiksvalls kommun är i behov av fler utbildningsmöjligheter där bland annat yrkeshögskolans kurser spelar en viktig roll. Andra avgörande åtgärder är att se till att dubbelspåret på Ostkustbanan kommer till stånd snarast. För hela Norrlandskusten upp till Härnösand är det en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Ge Arbetsförmedlingen friare händer att använda sina resurser. I dag har regeringen låst in förmedlingen med stelbenta regler som begränsar möjligheterna att få arbetslösa i nya jobb.

Näringsministern borde få till stånd ett möte med Ericssons ledning för att försäkra sig om att de anställda får resurser och tid till en omställning. Besök Hudiksvall och träffa de uppsagda och kommunledningen.

Min fråga till näringsministern är:

Tänker näringsministern och regeringen tillsätta en samordnare för Hudiksvall enligt mitt förslag?

Debatt

(10 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:495, Företagsnedläggningar i Hudiksvall

Interpellationsdebatt 2012/13:495

Webb-tv: Företagsnedläggningar i Hudiksvall

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.