Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Betänkande 2022/23:KU39

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet 2022 (KU39)

Riksdagens åtta nämnder har överlämnat sina verksamhetsredogörelser för 2022 till riksdagen. Riksdagen har behandlat redogörelserna och beslutade att lägga dem till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Enligt riksdagen uppfyller samtliga nämnders redogörelser de krav och önskemål som satts upp.

De åtta nämnderna är:

 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Partibidragsnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Nämnden för prövning av stadsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
 • Riksdagens arvodesnämnd.
Utskottets förslag till beslut
Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 8

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-25
Justering: 2023-06-08
Trycklov: 2023-06-09
Betänkande 2022/23:KU39

Alla beredningar i utskottet

2023-05-09, 2023-05-25

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet 2022 (KU39)

Riksdagens åtta nämnder har överlämnat sina verksamhetsredogörelser för 2022 till riksdagen. Konstitutionsutskottet har behandlat redogörelserna och föreslår att riksdagen ska lägga dem till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Enligt konstitutionsutskottet uppfyller samtliga nämnders redogörelser de krav och önskemål som satts upp.

De åtta nämnderna är:

 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Partibidragsnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Nämnden för prövning av stadsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
 • Riksdagens arvodesnämnd.
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-13
Debatt i kammaren: 2023-06-14
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:KU39, Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Debatt om förslag 2022/23:KU39

Webb-tv: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-14
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder, Beslut: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Beslut: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Webb-tv: Beslut: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelserna 2022/23:RAR1, 2022/23:NL1, 2022/23:ÖN1, 2022/23:SN1, 2022/23:RAN1, 2022/23:VPN1, 2022/23:NSÖ1 och 2022/23:PN1 till handlingarna.