Statliga företag

Betänkande 2005/06:NU4

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 november 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Riksdagen ansåg att det inte fanns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 19
Framställningar / redogörelser: 1

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-18
Justering: 2005-11-08
Trycklov till Gotab och webb: 2005-11-16
Trycklov: 2005-11-16
Reservationer: 7
Betänkande 2005/06:NU4

Alla beredningar i utskottet

2005-09-21, 2005-10-18

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat förslag till riksdagen om regeringens styrning av statliga bolag. Riksdagens ledamöter har också lämnat ett flertal motionsförslag om synen på statligt ägande och styrningen av statliga bolag. Näringsutskottet anser sammanfattningsvis att det inte finns något behov för riksdagen att göra uttalanden i de frågor som aktualiseras av Riksrevisionens styrelse och som handlar om bland annat bolagsstämmans roll, regeringens ansvar för styrningen och riktlinjer för ägarförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-11-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-11-30
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 3, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c) yrkande 3,
  2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 2 och 4 i denna del,
  2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
  2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 13,
  2005/06:MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 23,
  2005/06:N319 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 4,
  2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 11, 13 och 17,
  2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 10,
  2005/06:N442 av Per Bill m.fl. (m) yrkandena 1-4 och
  2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 30 och
  lägger skrivelse 2004/05:120 till handlingarna.
  • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1250019
  m04708
  fp03918
  kd02607
  v22006
  c01804
  mp14003
  -1001
  Totalt162130156
  Ledamöternas röster
 2. Kommission för en översyn av statliga bolags agerande m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2005/06:N319 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkande 3 och
  2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 6.
  • Reservation 2 (m, c)
  • Reservation 3 (fp, kd)
 3. Företag med samhällsintressen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:N386 yrkande 12.
  • Reservation 4 (m, c, fp)
  • Reservation 5 (kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1230120
  m01468
  fp280119
  kd02607
  v22006
  c01174
  mp14003
  -1001
  Totalt188287558
  Ledamöternas röster
 4. Beslut om styrelsenomineringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N20 yrkande 3, 2004/05:N21 yrkande 3 i denna del och 2005/06:N442 yrkande 9.
 5. Statens ägarutövning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS18 punkterna 1 och 2 samt motionerna
  2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkandena 1, 2 och 4-6,
  2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 2, 3 i denna del och 4-7,
  2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 1, 3 och 4, de båda senare i denna del,
  2005/06:N370 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (båda mp) yrkandena 1 och 2,
  2005/06:N377 av Torsten Lindström (kd),
  2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkandena 2-4, 7 och 8,
  2005/06:N390 av Kerstin Engle (s),
  2005/06:N396 av Kerstin Lundgren (c),
  2005/06:N442 av Per Bill m.fl. (m) yrkandena 5, 6 och 10-16,
  2005/06:N465 av Jan Lindholm (mp) yrkandena 1 och 2 samt
  2005/06:A366 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) yrkande 3.
  • Reservation 6 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1250019
  m04708
  fp03909
  kd02607
  v22006
  c01624
  mp14003
  -1001
  Totalt162128257
  Ledamöternas röster
 6. Bolagsledningarnas löner och ersättningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N23 yrkande 3 i denna del, 2005/06:N203, 2005/06:N370 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:N386 yrkandena 9 och 10.
  • Reservation 7 (kd)