Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.

Betänkande 2006/07:SoU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 april 2007

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

PDF
PDF

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 17
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-29
Trycklov till Gotab och webb: 2007-04-12
Trycklov: 2007-04-12
Reservationer: 11
Betänkande 2006/07:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2007-03-13
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2007-04-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2007-04-25
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 9, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 5 kap. 11 § regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So262, 2006/07:So267 yrkande 6, 2006/07:So332 yrkandena 7 och 8 samt 2006/07:So481.
  • Reservation 1 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1040026
  m820015
  c23006
  fp180010
  kd19005
  v19003
  mp01504
  Totalt26515069
  Ledamöternas röster
 2. Könsmaktsanalys

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 1 och 2006/07:So7 yrkande 4.
  • Reservation 2 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1040026
  m820015
  c24005
  fp19009
  kd19005
  v01903
  mp01504
  Totalt24834067
  Ledamöternas röster
 3. Insatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 10, 2006/07:So7 yrkandena 3 och 6, 2006/07:So267 yrkande 7, 2006/07:So381 yrkande 5 och 2006/07:So468.
  • Reservation 3 (v, mp)
 4. S.k. hedersrelaterat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:So385 yrkande 1.
 5. Samkönade relationer m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So7 yrkande 8, 2006/07:So332 yrkande 9 och 2006/07:So463 yrkandena 16 och 17.
  • Reservation 4 (v)
  • Reservation 5 (mp)
 6. Våld mot funktionshindrade

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19.
  • Reservation 6 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1040026
  m810016
  c24005
  fp19009
  kd19005
  v01903
  mp15004
  Totalt26219068
  Ledamöternas röster
 7. Stöd för tillämpningen av lagstiftningen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:So6 yrkandena 3 i denna del och 4.
  • Reservation 7 (v)
 8. Tillsyn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkandena 5 och 6.
 9. Samordning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 11, 2006/07:So7 yrkande 5, 2006/07:So238 yrkande 2 och 2006/07:So267 yrkandena 3 och 5.
  • Reservation 8 (mp)
 10. Uppdrag till länsstyrelserna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:So6 yrkande 3 i denna del.
  • Reservation 9 (v)
 11. Dödsfallsutredningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7.
  • Reservation 10 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1040026
  m820015
  c24005
  fp19009
  kd19005
  v01903
  mp01504
  Totalt24834067
  Ledamöternas röster
 12. Utvecklingsmedel till kommunerna m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So8 och 2006/07:So9.
 13. Resurser för att bekämpa s.k. hedersrelaterat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju316 yrkande 5.
  • Reservation 11 (mp)