Skogspolitik

Betänkande 2013/14:MJU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 februari 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-23
Justering: 2014-02-06
Trycklov till Gotab och webb: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-12
Reservationer: 20
Betänkande 2013/14:MJU12

Alla beredningar i utskottet

2014-01-23

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-02-19
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:MJU12, Skogspolitik

Debatt om förslag 2013/14:MJU12

Webb-tv: Skogspolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-02-20
Förslagspunkter: 19, Acklamationer: 18, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Skogsskydd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ506 yrkande 2.
   • Reservation 1 (MP)
  2. Frivilliga avsättningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkande 2 och 2013/14:MJ492 yrkande 54.
   • Reservation 2 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S096016
   M970010
   MP01708
   FP17007
   C17006
   SD19001
   KD16003
   V01900
   Totalt166132051
   Ledamöternas röster
  3. Samverkan med markägare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkande 14 och 2013/14:MJ422.
   • Reservation 3 (V)
  4. Ersättningsmark

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 55.
   • Reservation 4 (S)
  5. Skogsbruksmetoder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ297, 2013/14:MJ301 yrkande 12 och 2013/14:MJ362.
   • Reservation 5 (V)
  6. Åtgärder i nyckelbiotoper

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 8.
   • Reservation 6 (MP, V)
  7. Vatten och våtmarker

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ301 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17 och
   2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 49.
   • Reservation 7 (S)
   • Reservation 8 (V)
  8. Skogsskötsel m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ233, 2013/14:MJ301 yrkande 4, 2013/14:MJ335 och 2013/14:MJ392.
   • Reservation 9 (S)
   • Reservation 10 (V)
  9. Återskapande av skogsmiljöer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 15.
   • Reservation 11 (MP, V)
  10. Åtgärder för att gynna blandskog

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ506 yrkande 5.
   • Reservation 12 (MP, V)
  11. Främmande trädslag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ270 och 2013/14:MJ506 yrkande 4.
   • Reservation 13 (MP)
  12. Skogens sociala värden - kunskap och satsningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:MJ506 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7.
   • Reservation 14 (MP)
  13. Sociala värden in i skogsvårdslagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 51.
   • Reservation 15 (S, MP, V)
  14. Uppdrag till Boverket

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 52.
   • Reservation 16 (S, MP, V)
  15. Rekreationsinriktad skogsskötsel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkandena 7 och 11 samt 2013/14:MJ516.
   • Reservation 17 (MP, V)
  16. Samråd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 9.
   • Reservation 18 (MP, V)
  17. Statligt ägd skog

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 10.
   • Reservation 19 (MP, V)
  18. Sanktioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 5.
   • Reservation 20 (MP, V)
  19. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.