Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Betänkande 2019/20:SkU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 november 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag ska beskattas på samma sätt (SkU5)

Nya skatteregler införs för tjänstepensionsföretag så att de beskattas på samma sätt som livförsäkringsbolag. Syftet är att skapa skatteneutralitet mellan parterna på tjänstepensionsområdet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Konkret innebär förändringen bland annat att tjänstepensionsföretagens inkomster från tillgångar och skulder eller inbetalda premier inte ska beskattas, i stället betalas en avkastningsskatt. Vidare ska de skatteregler som gäller för en pensionsförsäkring även gälla en försäkring som ett tjänstepensionsföretag erbjuder. De nya reglerna gäller även svenska europabolag och europakooperativ.

Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner. De börjar gälla 15 december 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-22
Trycklov: 2019-11-14
Betänkande 2019/20:SkU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10

Tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag ska beskattas på samma sätt (SkU5)

Nya skatteregler införs för tjänstepensionsföretag så att de beskattas på samma sätt som livförsäkringsbolag. Syftet är att skapa skatteneutralitet mellan parterna på tjänstepensionsområdet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Konkret innebär förändringen bland annat att tjänstepensionsföretagens inkomster från tillgångar och skulder eller inbetalda premier inte ska beskattas, i stället betalas en avkastningsskatt. Vidare ska de skatteregler som gäller för en pensionsförsäkring även gälla en försäkring som ett tjänstepensionsföretag erbjuder. De nya reglerna gäller även svenska europabolag och europakooperativ.

Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner. De föreslås börja gälla 15 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:SkU5, Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Debatt om förslag 2019/20:SkU5

Webb-tv: Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-11-20
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Skatteregler för tjänstepensionsföretag, Beslut

Beslut: Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skatteregler för tjänstepensionsföretag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till 
  1. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
  2. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
  3. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt för pensionsmedel,
  4. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
  5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:161 punkterna 1-5.