Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Betänkande 2018/19:CU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 november 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Fartygsägare får skadeståndsansvaret när skadliga ämnen transporteras (CU3)

Det blir fartygets ägare som blir skadeansvarig om en transport av vissa farliga och skadliga ämnen leder till skada. Fartygsägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring.

Om fartygsägaren inte kan betala alla de skador som uppkommit ska den som lider skada ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Det införs också sanktioner som gäller när vissa skyldigheter inte följs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen får bestämma när de flesta förändringar ska börja gälla. Vissa förändringar börjar gälla den 1 januari.

Riksdagen godkände samtidigt den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-08
Betänkande 2018/19:CU3

Alla beredningar i utskottet

2018-10-11

Fartygsägare får skadeståndsansvaret när skadliga ämnen transporteras (CU3)

Det blir fartygets ägare som blir skadeansvarig om en transport av vissa farliga och skadliga ämnen leder till skada. Fartygsägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring.

Om fartygsägaren inte kan betala alla de skador som uppkommit ska den som lider skada ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Det införs också sanktioner som gäller när vissa skyldigheter inte följs.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att regeringen får bestämma när de flesta förändringar ska börja gälla. Vissa förändringar föreslås börja gälla den 1 januari.

Civilutskottet föreslår samtidigt att riksdagen godkänner den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-11-14
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen, Beslut

Beslut: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) godkänner
  1. 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,
  2. att Sverige vid tillträdet till protokollet lämnar en förklaring om att tillämpningen inte ska omfatta fartyg med en dräktighet om högst 200 som i inrikes trafik transporterar farliga och skadliga ämnen i förpackad form,
  3. att Sverige vid tillträdet till protokollet, i förhållande till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll, förbehåller sig rätten att undanta fordringar med anledning av skador som avses i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,
  b) antar regeringens förslag till
  1. lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,
  2. lag om ändring i miljöbalken,
  3. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,
  4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
  5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

  6. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
  7. lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009),
  8. lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken,
  9. lag om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:268 punkterna 1-12.