Planering och byggande

Betänkande 2012/13:CU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 mars 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

En parlamentarisk kommitté bör se över plan- och bygglagen (CU9)

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett motionsförslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion 2012/13:C388 angående en parlamentarisk PBL-kommitté. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 39

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-29
Trycklov: 2013-03-05
Justering: 2013-03-05
Trycklov till Gotab och webb: 2013-03-06
Trycklov: 2013-03-11
Reservationer: 11
Betänkande 2012/13:CU9

Alla beredningar i utskottet

2013-01-29

En parlamentarisk kommitté bör se över plan- och bygglagen (CU9)

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-03-20
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:CU9, Planering och byggande

Debatt om förslag 2012/13:CU9

Webb-tv: Planering och byggande

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-03-21
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 13, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En parlamentarisk PBL-kommitté

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 4.
  • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
 2. Dispens från plan- och byggregler i Södermanland

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C).
 3. Äldre detaljplaner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:C211.
 4. Skadeståndsansvar för detaljplaner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö263 yrkande 4.
  • Reservation 2 (MP, V)
 5. Klimatfrågor i planeringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C302 och 2012/13:Fö263 yrkande 2.
  • Reservation 3 (MP, V)
 6. Samhälls- och transportplanering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:T510 yrkandena 3, 10 och 11.
  • Reservation 4 (MP, V)
 7. Cykel- och kollektivtrafik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C400 yrkande 9 och 2012/13:T510 yrkande 5.
  • Reservation 5 (MP, V)
 8. Krav på parkering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkande 10.
  • Reservation 6 (V)
 9. Buller i den byggda miljön

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:C301.
  • Reservation 7 (MP, V)
 10. Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkandena 8 och 9, 2012/13:C400 yrkande 3, 2012/13:N366 yrkande 10 och 2012/13:N406 yrkande 6.
  • Reservation 8 (S)
  • Reservation 9 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850027
  M009116
  MP02401
  FP00168
  C00212
  SD00191
  KD10144
  V01702
  Totalt864116161
  Ledamöternas röster
 11. Regler för fastbränslepannor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 yrkande 5.
 12. Energideklaration vid uthyrning av småhus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:C403.
 13. Byggfelsförsäkring och utvecklingsfel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:C303 yrkandena 1 och 3.
  • Reservation 10 (MP, V)
 14. Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:C299 av Jan Lindholm (MP),
  2012/13:C305 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt
  2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16 och 17.
  • Reservation 11 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850027
  M900017
  MP02401
  FP16008
  C21002
  SD19001
  KD15004
  V01702
  Totalt24641062
  Ledamöternas röster
 15. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:Ju241 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkande 4,
  2012/13:C227 av Pontus Haag (M),
  2012/13:C231 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,
  2012/13:C235 av Pyry Niemi (S),
  2012/13:C258 av Anita Brodén och Lars Tysklind (båda FP) yrkandena 1-4,
  2012/13:C310 av Carina Herrstedt (SD),
  2012/13:C313 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
  2012/13:C315 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2,
  2012/13:C318 av Staffan Anger (M),
  2012/13:C322 av Yvonne Andersson (KD),
  2012/13:C340 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S) yrkandena 1 och 2,
  2012/13:C341 av Helene Petersson i Stockaryd och Carina Adolfsson Elgestam (båda S),
  2012/13:C342 av Staffan Danielsson (C),
  2012/13:C343 av Staffan Danielsson och Johan Hedin (båda C),
  2012/13:C348 av Rickard Nordin (C),
  2012/13:C354 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-4,
  2012/13:C362 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 2,
  2012/13:C380 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
  2012/13:C396 av Elin Lundgren (S),
  2012/13:C416 av Bo Bernhardsson (S),
  2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 2-5,
  2012/13:C440 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
  2012/13:Fö228 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4,
  2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (båda C) yrkande 2 och
  2012/13:N406 av Lise Nordin (MP) yrkande 5.