Ökad ordning och säkerhet i frivården

Betänkande 2020/21:JuU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 februari 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Kriminalvårdens frivårdskontor ska kunna genomföra säkerhetskontroller (JuU15)

Säkerhetskontroller ska få genomföras på ett frivårdskontor om det behövs för att där minska risken för brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ny lag och lagändringar.

Kriminalvårdens frivårdskontor ansvarar för övervakningen av personer som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Syftet med säkerhetskontrollen är att upptäcka vapen och andra farliga föremål. Kontrollen ska utföras av Kriminalvårdens egen personal eller av polismän och ordningsvakter. Den ska få bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2021.

Riksdagen anser att säkerhetskontroller alltid ska kunna genomföras inom frivården och riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Tillkännagivandet har sin grund i förslag i motioner. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att säkerhetskontroller alltid kunna genomföras inom frivården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-01-28
Betänkande 2020/21:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2021-01-21

Kriminalvårdens frivårdskontor ska kunna genomföra säkerhetskontroller (JuU15)

Säkerhetskontroller ska få genomföras på ett frivårdskontor om det behövs för att där minska risken för brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ny lag och lagändringar.

Kriminalvårdens frivårdskontor ansvarar för övervakningen av personer som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Syftet med säkerhetskontrollen är att upptäcka vapen och andra farliga föremål. Kontrollen ska utföras av Kriminalvårdens egen personal eller av polismän och ordningsvakter. Den ska få bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2021.

Utskottet anser att säkerhetskontroller alltid ska kunna genomföras inom frivården och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Tillkännagivandet har sin grund i förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:JuU15, Ökad ordning och säkerhet i frivården

Debatt om förslag 2020/21:JuU15

Webb-tv: Ökad ordning och säkerhet i frivården

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-02-03
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2020/21:20210203JuU15, Beslut

Beslut 2020/21:20210203JuU15

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ökad ordning och säkerhet i frivården

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor,
  2. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:54 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

  2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.
 2. Förutsättningar för säkerhetskontroller i frivården

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerhetskontroller alltid ska kunna genomföras inom frivården och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 68 och

  2020/21:3795 av Adam Marttinen m.fl. (SD).