Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Betänkande 2020/21:SkU27

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Tullagen ändras (SkU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tullagen. Ändringarna kom från ändrade EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel.

Tullverket ska dessutom på begäran lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter (IPS). En bestämmelse om avlämning av avfall från fartyg upphävdes också.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-15
Trycklov: 2021-06-16
Betänkande 2020/21:SkU27

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01

Tullagen ändras (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i tullagen. Ändringarna kommer från ändrade EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel.

Enligt förslaget ska Tullverket dessutom på begäran lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter (IPS). En bestämmelse om avlämning av avfall från fartyg föreslås även upphävas.

Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-18
Debatt i kammaren: 2021-06-21
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:SkU27, Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Debatt om förslag 2020/21:SkU27

Webb-tv: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-22
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210622SkU27, Beslut

Beslut 2020/21:20210622SkU27

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel och vissa andra tullfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:184.