Konsumentfrågor

Betänkande 2004/05:LU8

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 februari 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Uttalanden om konsumentfrågor (LU8)

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, reservation 10 under punkt 11, reservation 11 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 41

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-18
Justering: 2005-01-25
Trycklov till Gotab och webb: 2005-01-31
Trycklov: 2005-01-31
Trycklov: 2005-02-01
Reservationer: 23
Betänkande 2004/05:LU8

Alla beredningar i utskottet

2004-11-16, 2004-11-18

Motioner om konsumentfrågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitikens mål och inriktning, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämplighet inom offentlig sektor, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantisystemet, konsumentvägledning, konsumentorganisationerna och tvistlösning utom domstol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-02-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-02-10
Förslagspunkter: 32, Acklamationer: 24, Voteringar: 8

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Konsumentpolitikens mål och inriktning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 1, 2004/05:L336 yrkande 1 och 2004/05:L360 yrkande 1.
  • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1170027
  m04609
  fp04206
  kd122010
  v23015
  c01705
  mp15002
  -0001
  Totalt156127165
  Ledamöternas röster
 2. Konsumenträtten inom EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L336 yrkande 3.
  • Reservation 2 (fp)
 3. Konsumentverket

  Kammaren biföll reservation 3

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 3

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 5, 2004/05:L336 yrkande 8 och 2004/05:L360 yrkande 2.
  • Reservation 3 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1130031
  m04609
  fp04206
  kd023010
  v24005
  c01705
  mp01502
  -0001
  Totalt137143069
  Ledamöternas röster
 4. Konsumentvägledning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L336 yrkande 7, 2004/05:L354 och 2004/05:L360 yrkande 3.
  • Reservation 4 (fp, v)
 5. Konsumentorganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L252, 2004/05:L336 yrkande 9, 2004/05:L360 yrkande 4, 2004/05:L386 och 2004/05:MJ332 yrkande 8.
  • Reservation 5 (m, c, fp, kd)
 6. Butikskedjornas egna varumärken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ332 yrkande 7.
  • Reservation 6 (c, fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (c, fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1170027
  m46009
  fp04206
  kd230010
  v24005
  c01705
  mp13022
  -0001
  Totalt22359265
  Ledamöternas röster
 7. Konsumentforskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L385.
 8. Funktionshindrade konsumenter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L336 yrkande 6.
  • Reservation 7 (fp)
 9. Införande av konsumentbalk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L387.
  • Reservation 8 (v)
 10. Lagkostnadskommission

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L291 yrkande 9.
  • Reservation 9 (m)
 11. Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

  Kammaren biföll reservation 10

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 10

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 6, 2004/05:L291 yrkande 10, 2004/05:L331, 2004/05:L336 yrkande 4 och 2004/05:L360 yrkande 5.
  • Reservation 10 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m04609
  fp04206
  kd023010
  v24005
  c01705
  mp01502
  -0001
  Totalt138143068
  Ledamöternas röster
 12. Konsumenttjänstlagens tillämpningsområde

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L317 och 2004/05:L380.
 13. Översyn av konsumentköplagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L228.
 14. Avtalsvillkor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L332 yrkandena 1-3.
 15. Resegarantisystemet

  Kammaren biföll reservation 11

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 11

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L337 yrkande 3, 2004/05:L347 och 2004/05:L360 yrkande 6.
  • Reservation 11 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m04609
  fp04206
  kd023010
  v24005
  c01705
  mp01502
  -0001
  Totalt138143068
  Ledamöternas röster
 16. Konsumentskydd vid köp av resor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L271.
 17. E-handel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L353 och 2004/05:T466 yrkandena 3 och 17.
 18. Överskuldsättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L277 yrkandena 1-4.
  • Reservation 12 (fp, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (fp, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1170027
  m46009
  fp04206
  kd230010
  v22205
  c15106
  mp01502
  -0001
  Totalt20380066
  Ledamöternas röster
 19. Obeställd e-postreklam

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L294 yrkandena 1, 2 och 4.
 20. Könsdiskriminerande reklam

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L299, 2004/05:L341, 2004/05:L374, 2004/05:L379 och 2004/05:A355 yrkande 18.
  • Reservation 13 (c, fp)
  • Reservation 14 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1170027
  m46009
  fp00426
  kd190410
  v02405
  c00175
  mp01502
  -0001
  Totalt182396365
  Ledamöternas röster
 21. Reklam riktad till barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L351.
 22. Marknadsföring av functional food

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 14.
  • Reservation 15 (kd)
 23. Etisk märkning, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ65 yrkande 15, 2003/04:MJ66 yrkande 13, 2004/05:L291 yrkande 12, 2004/05:L311 och 2004/05:L312.
  • Reservation 16 (m)
  • Reservation 17 (fp)
 24. EU-blomman

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 13.
  • Reservation 18 (kd)
 25. Märkning av skinn och päls från djur

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ436 yrkande 3 och 2004/05:MJ496 yrkande 1.
  • Reservation 19 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1160127
  m46009
  fp40206
  kd230010
  v02405
  c15205
  mp01502
  -0001
  Totalt24043165
  Ledamöternas röster
 26. Märkning av manipulerade fotografier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L246.
  • Reservation 20 (v)
 27. Information om genmodifierade produkter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L250.
  • Reservation 21 (v)
 28. Konsumenträttigheter inom livsmedelsområdet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ499 yrkande 19.
  • Reservation 22 (c, kd)
 29. Prisinformation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L268 och 2004/05:L325.
 30. Tvistlösning utom domstol

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L291 yrkande 11.
  • Reservation 23 (m, fp)
 31. Stöldgods

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L316.
 32. Dödande av förkommen bankbok

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:L270.