Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Betänkande 2013/14:AU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorientering, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Bifall till motionerna 2013/14: A8, 2013/14:A288 yrk. 13, 2013/14:A7 yrk. 1 och 2013/14:A400 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 42
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-08
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer: 13
Betänkande 2013/14:AU9

Alla beredningar i utskottet

2014-05-08

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet uppmanar samtidigt regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Förslagspunkter

1. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete
Utskottets förslag:
Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 
 • Reservation 1 (V)
2. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Utskottets förslag:
Riksdagen antar

a) regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

b) utskottets förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
3. Etableringsinsatser
Utskottets förslag:
 • Reservation 2 (S)
 • Reservation 3 (MP)
 • Reservation 4 (SD)
 • Reservation 5 (V)
4. Samhällsorientering för fler nyanlända
Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.
 • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
5. Övriga frågor om samhällsorientering
Utskottets förslag:
6. Flyktingmottagande och kommunbosättning
Utskottets förslag:
 • Reservation 7 (MP)
 • Reservation 8 (V)
7. Urbant utvecklingsarbete
Utskottets förslag:
 • Reservation 9 (MP)
8. Invandrade kvinnors situation
Utskottets förslag:
 • Reservation 10 (S, MP, V)
9. Insatser för invandrade akademiker
Utskottets förslag:
 • Reservation 11 (S)
10. Nationellt valideringsuppdrag
Utskottets förslag:
 • Reservation 12 (V)
11. Sluten kontanthantering i detaljhandeln
Utskottets förslag:
 • Reservation 13 (V)
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 22, Acklamationer: 8, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 
  • Reservation 1 (V)
 2. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 
  • Reservation 1 (V)
 3. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar

  a) regeringens förslag till

  1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

  2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

  3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

  4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

  5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

  b) utskottets förslag till

  1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
 4. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar

  a) regeringens förslag till

  1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

  2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

  3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

  4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

  5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

  b) utskottets förslag till

  1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
 5. Etableringsinsatser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 2 (S)
  • Reservation 3 (MP)
  • Reservation 4 (SD)
  • Reservation 5 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0010012
  M102005
  MP00250
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V00181
  Totalt1601814328
  Ledamöternas röster
 6. Etableringsinsatser
  Utskottets förslag:
  • Reservation 2 (S)
  • Reservation 3 (MP)
  • Reservation 4 (SD)
  • Reservation 5 (V)
 7. Samhällsorientering för fler nyanlända
  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.
  • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
 8. Samhällsorientering för fler nyanlända

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.
  • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
 9. Övriga frågor om samhällsorientering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 10. Övriga frågor om samhällsorientering
  Utskottets förslag:
 11. Flyktingmottagande och kommunbosättning
  Utskottets förslag:
  • Reservation 7 (MP)
  • Reservation 8 (V)
 12. Flyktingmottagande och kommunbosättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 7 (MP)
  • Reservation 8 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M101006
  MP00250
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt277182529
  Ledamöternas röster
 13. Urbant utvecklingsarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 9 (MP)
 14. Urbant utvecklingsarbete
  Utskottets förslag:
  • Reservation 9 (MP)
 15. Invandrade kvinnors situation
  Utskottets förslag:
  • Reservation 10 (S, MP, V)
 16. Invandrade kvinnors situation

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 10 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M101006
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt176143030
  Ledamöternas röster
 17. Insatser för invandrade akademiker

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 11 (S)
 18. Insatser för invandrade akademiker
  Utskottets förslag:
  • Reservation 11 (S)
 19. Nationellt valideringsuppdrag
  Utskottets förslag:
  • Reservation 12 (V)
 20. Nationellt valideringsuppdrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 12 (V)
 21. Sluten kontanthantering i detaljhandeln

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 13 (V)
 22. Sluten kontanthantering i detaljhandeln
  Utskottets förslag:
  • Reservation 13 (V)