Huvudmän för gymnasial utbildning

Betänkande 1996/97:UbU14

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om en lag om särskild skatteväxling mellan landsting och kommuner. Landstingen har sedan den 1 juli 1996 rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sina gymnasieutbildningar. Lagen ger kommunerna fullt ekonomiskt ansvar för de gymnasiala utbildningarna. Skatteväxlingen ska ske senast inför 1999. Riksdagen beslutade samtidigt att landstingen ska ha rätt att anordna även specialutformade program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan efter överenskommelse med en kommun.
Beslut
Huvudmän för gymnasial utbildning (UbU14)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Huvudmän för gymnasial utbildning (UbU14)

Riksdagen beslutade om en lag om särskild skatteväxling mellan landsting och kommuner. Landstingen har sedan den 1 juli 1996 rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sina gymnasieutbildningar. Lagen ger kommunerna fullt ekonomiskt ansvar för de gymnasiala utbildningarna. Skatteväxlingen ska ske senast inför 1999. Riksdagen beslutade samtidigt att landstingen ska ha rätt att anordna även specialutformade program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan efter överenskommelse med en kommun.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 1997-05-22
Betänkande 1996/97:UbU14
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-06-03

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser