Försök till subventionsmissbruk

Betänkande 2022/23:JuU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
12 april 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Subventionsmissbruk av EU-bidrag kriminaliseras (JuU18)

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om att kriminalisera subventionsmissbruk av EU-bidrag. Med subventionsmissbruk menas att någon som beviljats EU-bidrag använder dessa pengar till andra saker än vad de var avsedda för.

EU vill genom straffrättsliga bestämmelser bekämpa bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Regeringen konstaterar i sitt förslag att det därför behövs en tydligare lagstiftning.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juni 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-03-16
Justering: 2023-03-30
Trycklov: 2023-03-30
Betänkande 2022/23:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16

Subventionsmissbruk av EU-bidrag kriminaliseras (JuU18)

Regeringen vill kriminalisera subventionsmissbruk av EU-bidrag. Med subventionsmissbruk menas att någon som beviljats EU-bidrag använder dessa pengar till andra saker än vad de var avsedda för.

EU vill genom straffrättsliga bestämmelser bekämpa bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Regeringen konstaterar att det visserligen går att argumentera för att de nuvarande straffbestämmelserna väl täcker de straffbara områdena enligt EU:s direktiv. Samtidigt kan det inte uteslutas att det kan finnas mer renodlade försök till subventionsmissbruk och grovt subventionsmissbruk och att det därför behövs en tydligare lagstiftning.

Justitieutskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen säger ja till att kriminalisera subventionsmissbruk. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juni 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-04-11
Debatt i kammaren: 2023-04-12
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:JuU18, Försök till subventionsmissbruk

Debatt om förslag 2022/23:JuU18

Webb-tv: Försök till subventionsmissbruk

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-04-12
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Försök till subventionsmissbruk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:55.