Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU42

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 februari 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 med anledning av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Statens utgifter 2021 ökar därmed med 18,6 miljarder kronor, framför allt genom förstärkta ekonomiska stöd till företag. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

 • Anslaget till stöd vid korttidsarbete ökar med 8,7 miljarder kronor under 2021. Kortittsarbete innebär att företag minskar personalens arbetstid genom permittering.
 • Företag ska kunna få fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021. Stödet förstärks under januari, februari och mars genom att staten tar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen och att företag kan minska arbetstiden med upp till 80 procent för sina anställda.
 • 5 miljarder kronor går till ett utökat omställningsstöd till företag för perioden januari-februari 2021.
 • 4,2 miljarder kronor 2021 går till ett nytt nedstängningsstöd. Det är ett förstärkt omställningsstöd för företag som måste stänga sin verksamhet om regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter med utgångspunkt i den tillfälliga pandemilagen, Covid-19-lagen.
 • Arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år sänks under perioden januari 2021 till mars 2023. Sänkningen var planerad att gälla från och med april 2021 men tidigareläggs eftersom många av de branscher där unga jobbar drabbats hårt under pandemin.

Regeringens förslag till extra ändringsbudget innebär att statens utgifter ökar med totalt 18,6 miljarder kronor 2021. Statens inkomster beräknas minska med 1,4 miljarder kronor 2021, till följd av den tidigarelagda sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-26
Justering: 2021-02-02
Trycklov: 2021-02-02
Reservationer: 2
Betänkande 2020/21:FiU42

Alla beredningar i utskottet

2021-01-26

Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ytterligare extra ändringsbudget för 2021 med anledning av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Förslaget innebär att statens utgifter 2021 ökar med 18,6 miljarder kronor, framför allt genom förstärkta ekonomiska stöd till företag. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

 • Anslaget till stöd vid korttidsarbete ska öka med 8,7 miljarder kronor under 2021. Kortittsarbete innebär att företag minskar personalens arbetstid genom permittering.
 • Företag ska kunna få fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021. Stödet förstärks under januari, februari och mars genom att staten tar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen och att företag kan minska arbetstiden med upp till 80 procent för sina anställda.
 • 5 miljarder kronor ska gå till ett utökat omställningsstöd till företag för perioden januari-februari 2021.
 • 4,2 miljarder kronor 2021 ska gå till ett nytt nedstängningsstöd. Det är ett förstärkt omställningsstöd för företag som måste stänga sin verksamhet om regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter med utgångspunkt i den tillfälliga pandemilagen, Covid-19-lagen.
 • Arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år sänks under perioden januari 2021 till mars 2023. Sänkningen var planerad att gälla från och med april 2021 men tidigareläggs eftersom många av de branscher där unga jobbar drabbats hårt under pandemin.

Regeringens förslag till extra ändringsbudget innebär att statens utgifter ökar med totalt 18,6 miljarder kronor 2021. Statens inkomster beräknas minska med 1,4 miljarder kronor 2021, till följd av den tidigarelagda sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-02-03
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Ändringar i statens budget för 2020Riksdagen
  a) godkänner regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2021,
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3 under förutsättning att riksdagen antar utskottets förslag punkt 1 i betänkande 2020/21:FiU40.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:83 punkterna 4 och 5.Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budgetRiksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall,
  2. lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år,
  3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:83 punkterna 1-3 och avslår motion

  2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 3 och 7.Översyn och utvärderingar av delar av lagstiftningenRiksdagen avslår motionerna

  2020/21:3837 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-5 och

  2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4-6, 8 och 9.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V00423
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt38107294
  Ledamöternas röster