En utvidgning av kapningsbrottet

Betänkande 2017/18:JuU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
28 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Sverige skärper lagstiftningen mot kapningsbrott (JuU20)

Sverige ska ansluta sig till två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. Som en följd av det görs lagändringar i brottsbalken som bland annat innebär att den som använder tekniska hjälpmedel, exempelvis en dator, för att ta kontroll över ett flygplan eller ett tåg ska kunna dömas för kapningsbrott.

Dessutom utvidgas reglerna om kapningsbrott så att de även omfattar lätta lastbilar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-22
Betänkande 2017/18:JuU20

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08

Sverige skärper lagstiftningen mot kapningsbrott (JuU20)

Regeringen föreslår att Sverige ska ansluta sig till två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. Som en följd av det föreslår regeringen lagändringar i brottsbalken som bland annat innebär att den som använder tekniska hjälpmedel, exempelvis en dator, för att ta kontroll över ett flygplan eller ett tåg ska kunna dömas för kapningsbrott.

Regeringen föreslår också att reglerna om kapningsbrott utvidgas så att de även omfattar lätta lastbilar.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:JuU20, En utvidgning av kapningsbrottet

Debatt om förslag 2017/18:JuU20

Webb-tv: En utvidgning av kapningsbrottet

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-28
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: En utvidgning av kapningsbrottet, Beslut

Beslut: En utvidgning av kapningsbrottet

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En utvidgning av kapningsbrottet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken,
  b) godkänner
  1. Förenta nationernas protokoll den 10 september 2010 till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg,
  2. Förenta nationernas konvention den 10 september 2010 för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område,
  3. en förklaring enligt artikel XXII b i protokollet till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg med innebörden att Sverige avser att tillämpa artikel 1.3 d i konventionen i enlighet med principerna i svensk strafflagstiftning om ansvarsfrihet i familjerelationer,
  4. en förklaring enligt artikel 21.4 b i konventionen för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område med innebörden att Sverige avser att tillämpa artikel 1.4 d i konventionen i enlighet med principerna i svensk strafflagstiftning om ansvarsfrihet i familjerelationer.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:73 punkterna 1-5.