Till innehåll på sidan

Bemyndigande i terrängkörningslagen

Betänkande 2017/18:MJU21

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 april 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Kommuner får rätt att besluta om begränsningar för terrängkörning (MJU21)

Regeringen ges möjlighet att även ge kommunerna rätt att ta beslut om regler om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning. Det gäller för motordrivna fordon som till exempel skoterfordon som kör i områden inom en kommun som inte har ett allmänt förbud mot det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det här är en lösning som i praktiken redan tillämpas. Ett syfte med förslaget är att öka det lokala ansvarstagandet för skotertrafiken.

Lagförslaget börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Betänkande 2017/18:MJU21

Alla beredningar i utskottet

2018-04-12

Kommuner får rätt att besluta om begränsningar för terrängkörning (MJU21)

Regeringen ges möjlighet att även ge kommunerna rätt att ta beslut om regler om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning. Det gäller för motordrivna fordon som till exempel skoterfordon som kör i områden inom en kommun som inte har ett allmänt förbud mot det. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det här är en lösning som i praktiken redan tillämpas. Ett syfte med förslaget är att öka det lokala ansvarstagandet för skotertrafiken.

Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:MJU21, Bemyndigande i terrängkörningslagen

Debatt om förslag 2017/18:MJU21

Webb-tv: Bemyndigande i terrängkörningslagen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-04-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Bemyndigande i terrängkörningslagen, Beslut

Beslut: Bemyndigande i terrängkörningslagen

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande i terrängkörningslagen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:192.