Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 m.m.

Betänkande 2009/10:TU24

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 juni 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Kommande satsningar inom infrastruktur (TU24)

Regeringen redogör för planeringen av kommande satsningar inom infrastruktur i skrivelsen Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021. Infrastrukturåtgärder på nästan 500 miljarder kronor kommer att kunna genomföras under perioden. Trafikutskottet är positiva till redogörelsen och betonar betydelsen av Förbifart Stockholm för den växande Stockholmsregionen. Riksdagen avslutar därmed ärendet. Åtgärdsplaneringen har varit grunden för den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 och satt de ekonomiska ramarna för länsplanerna för regional transportinfrastruktur 2010-2021.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 179

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-03
Trycklov till Gotab och webb: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Reservationer: 8
Betänkande 2009/10:TU24

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-05-25

Kommande satsningar inom infrastruktur (TU24)

Regeringen redogör för planeringen av kommande satsningar inom infrastruktur i skrivelsen Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021. Infrastrukturåtgärder på nästan 500 miljarder kronor kommer att kunna genomföras under perioden.

Trafikutskottet är positiva till redogörelsen och betonar betydelsen av Förbifart Stockholm för den växande Stockholmsregionen. Trafikutskottet föreslår därmed att riksdagen avslutar ärendet.

Åtgärdsplaneringen har varit grunden för den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 och satt de ekonomiska ramarna för länsplanerna för regional transportinfrastruktur 2010-2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-06-16

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-06-17
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 10, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Transportpolitiska utgångspunkter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 2,
  2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 30 och 31,
  2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2, 3, båda i denna del, 5 och 8,
  2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1, 4-8 och 10,
  2009/10:T239 av Maria Plass (m),
  2009/10:T300 av Lars Tysklind (fp),
  2009/10:T310 av Leif Jakobsson (s),
  2009/10:T356 av Eva Bengtson Skogsberg (m),
  2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
  2009/10:T433 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T465 av Carina Adolfsson Elgestam (s),
  2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 6 i denna del,
  2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1, 3-5, 7 och 27,
  2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 2, 3, 5 och 15,
  2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 6,
  2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 2 och
  2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 4.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0116014
  m87009
  c25004
  fp25003
  kd21003
  v02101
  mp01702
  -1000
  Totalt159154036
  Ledamöternas röster
 2. Samhällsekonomiska bedömningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 27 och 68,
  2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 8 och
  2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.
 3. Organisations- och regleringsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkande 4.
  • Reservation 2 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0116014
  m88008
  c25004
  fp25003
  kd21003
  v02101
  mp01702
  -1000
  Totalt160154035
  Ledamöternas röster
 4. Finansieringsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkandena 3 i denna del, 6 och 7,
  2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 2,
  2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 58 och 124,
  2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkande 10,
  2009/10:T503 av Hans Wallmark m.fl. (m),
  2009/10:T521 av Lena Hallengren m.fl. (s) och
  2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 7.
  • Reservation 3 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0115015
  m88008
  c25004
  fp25003
  kd21003
  v02101
  mp01702
  -1000
  Totalt160153036
  Ledamöternas röster
 5. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1 och 2 i denna del,
  2009/10:T213 av Fredrik Lundh Sammeli och Leif Pettersson (båda s),
  2009/10:T217 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m),
  2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 9,
  2009/10:T251 av Kjell Eldensjö (kd),
  2009/10:T273 av Liselott Hagberg (fp) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T275 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkande 1 i denna del,
  2009/10:T287 av Else-Marie Lindgren (kd) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T302 av Betty Malmberg m.fl. (m, fp, c, kd),
  2009/10:T303 av Betty Malmberg och Peder Wachtmeister (båda m),
  2009/10:T315 av Lennart Pettersson och Gunnel Wallin (båda c),
  2009/10:T321 av Hans Olsson m.fl. (s),
  2009/10:T342 av Claes Västerteg (c),
  2009/10:T364 av Sonia Karlsson m.fl. (s),
  2009/10:T372 av Lennart Pettersson m.fl. (c, m, fp, kd),
  2009/10:T388 av Yvonne Andersson (kd),
  2009/10:T403 av Mats Sander och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda m),
  2009/10:T415 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m, c),
  2009/10:T425 av Betty Malmberg m.fl. (m),
  2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 56, 57, 65, 66 och 82,
  2009/10:T439 av Marie Weibull Kornias (m) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T440 av Marie Weibull Kornias (m),
  2009/10:T451 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (båda m),
  2009/10:T489 av Carina Hägg m.fl. (s),
  2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 2,
  2009/10:T512 av Christin Hagberg m.fl. (s),
  2009/10:T524 av Margareta Cederfelt (m),
  2009/10:T525 av Walburga Habsburg Douglas (m),
  2009/10:T529 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s),
  2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 6 och 8,
  2009/10:T538 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) yrkande 4,
  2009/10:T539 av Billy Gustafsson m.fl. (s) och
  2009/10:T541 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 4 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0116014
  m87108
  c25004
  fp25003
  kd21003
  v02101
  mp01702
  -0100
  Totalt158156035
  Ledamöternas röster
 6. Särskilda infrastrukturåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
 7. Strategiska hamnar och kombiterminaler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 11,
  2009/10:T366 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T369 av Billy Gustafsson m.fl. (s),
  2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 78 och 79,
  2009/10:T531 av Gunnar Axén m.fl. (m, c, fp, kd) i denna del och
  2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 5 i denna del.
  • Reservation 5 (s, v, mp)
 8. Fyrstegsprincipen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 4 och
  2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 7.
  • Reservation 6 (s, v, mp)
 9. Planeringsprocessen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T497 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 3 och
  2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9.
 10. Miljökrav vid offentlig upphandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 7.
  • Reservation 7 (s, v, mp)
 11. Enskild väghållning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:T235 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (båda s).
 12. Vissa EU-frågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T226 av Alf Eriksson (s),
  2009/10:T471 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
  2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 38 och
  2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.
  • Reservation 8 (s, v, mp)
 13. Prissättningen på Öresundsbron

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:T276 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1-4 och
  2009/10:T442 av Marie Weibull Kornias (m).
 14. Regeringens skrivelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:197 till handlingarna.